UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Show the MENU

SIR

12.12.2018
W związku z ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 3 października 2018 r. o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od dnia 16...
09.12.2018
Ważna Informacja dla potencjalnych wnioskodawców II naboru wniosków działania M16 Współpraca  Szanowni Państwo informujemy, iż: −        planowana jest zmiana rozporządzenia wykonawczego dla działania M16 Współpraca, która będzie miała charakter głównie porządkowy oraz dostosowujący obecne...
30.11.2018
    ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”    Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister...
26.11.2018
Podsumowując pierwszy tydzień konsultacji w ramach działania Współpraca objętego PROW na lata 2014-2020 ŁODR uczestniczył w spotkaniach w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, w Piotrkowie Trybunalskim i w Kościerzynie. Tematyką skracania łańcuchów dostaw i tworzenia rynku lokalnego wraz głównym...
09.11.2018
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach w ramach Sieci na Rzecz Innowacji dla Rolnictwa i na Obszarach Wiejskich zaprasza na: Konsultacje dla Grup operacyjnych i dla wszystkich zainteresowanych podmiotów aplikowaniem o środki w ramach działania „Współpraca” objętego PROW na lata...
07.11.2018
W Piotrkowie Trybunalskim w siedzibie ODR w dn. 06.11.2018r. zrealizowano spotkanie dla partnerów SIR .dotyczące zastosowania rzepaku w żywieniu trzody chlewnej. Popularne surowce rzepakowe używane w żywieniu zwierząt gospodarskich to: poekstrakcyjna śruta rzepakowa, makuch rzepakowy, olej...
25.10.2018
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”       W dniu 23 października br. Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach zorganizował spotkanie w sprawie działania „Współpraca” w ramach PROW na lata 2014-2020. Spotkanie otworzyła profesor...
16.10.2018
''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”    Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister...
15.10.2018
  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”    Operacja realizowana przez Partnera KSOW Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 –...
15.10.2018
  ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”    Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister...

Strony