Kredyty preferencyjne

Show the MENU

Podstawą do udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy ze środków krajowych jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. z 2015, poz. 187). Rozporządzenie to umożliwia udzielanie przez Agencję pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych, działów specjalnych produkcji rolnej i zakładów przetwórstwa produktów rolnych polegającej na:

  • stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i "klęskowych" udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowne umowy,
  • udzielaniu gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i "klęskowych",
  • częściowej spłacie kapitału kredytu inwestycyjnego.

Linie kredytowe: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html