Ogłoszenia

Show the MENU
Lp. Tytuł ogłoszenia Termin składania ofert Data publikacji Uwagi
1 Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej, stanowiącej staw rybny, o powierzchni 0,4615ha położonej na działce o nr ewidencyjnym 660 zlokalizowanej w Bratoszewicach, przy ul. Nowości 32. 15.05.2024, godz. 08:00 01.05.2024, godz. 13:26
2 Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na najem budynku gospodarczego o pow. 537 m2 zlokalizowanego w Kościerzynie, gm. Wróblew, na działce ewidencyjnej nr 25/14 15.05.2024, godz. 08:00 01.05.2024, godz. 13:22
3 Ogłoszenie I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowej wraz z naniesieniami stacji benzynowej o powierdzchni 0.0914 ha zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 25/13 położonej w Kościerzynie, gm. Wróblew 19.06.2023, godz. 08:00 02.06.2023, godz. 09:45
4 Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na najem pomieszczeń biurowych o pow. 19,69 m2 i 13,40 m2 usytuowanych w budynku Ośrodka Szkolenia w Kościerzynie, gm. Wróblew, na działce ewidencyjnej nr 25/14. 27.12.2022, godz. 23:59 09.12.2022, godz. 13:03
5 Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości pawilonu czeskiego o pow. 216 m2 wraz z garażem niskiem o pow. 208 m2 zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 587/1 położonej w Bratoszewicach, przy ul. Nowości 32 04.11.2022, godz. 09:00 20.10.2022, godz. 13:46
6 I pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości... 19.10.2022, godz. 09:00 04.10.2022, godz. 11:07
7 I pisemny przetarg nieograniczony 30.06.2022, godz. 08:00 13.06.2022, godz. 12:47
8 I pisemny przetarg nieograniczony na najem, na okres 3 lat, nieruchomości budynkowej o pow. 537 m2, usytułowanej na działce o nr ewidencyjnym 25/14, położonej w miejscowości Kościerzyn, gm. Wróblew 16.01.2022, godz. 08:00 28.12.2021, godz. 11:03
9 Zapytanie Ceonowe na przeprowadzenie badania i oceny sprawozdań finansowych ŁODR zs. w Bratoszewicach za rok obrotowy 2021 i 2022. 29.10.2021, godz. 10:00 15.10.2021, godz. 11:59
10 I pisemny przetarg nieograniczony na najem, na okres 3 lat, garażu o pow. 18 m2 16.04.2021, godz. 08:00 01.04.2021, godz. 09:17

Strony