Piotrków Trybunalski

Show the MENU
27.12.2022
Zwiększony limit do 150 tys. na inwestycje chronoiące wody przed zanieczyszczeniami azotanami ze żródeł rolniczych. Wprowadzone regulacje 20 grudnia 2022 r  umożliwiają zwiekszenie wielkości limitu pomocy do 150 tys. zł udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo w ramach operacji...
04.12.2022
Zapraszamy do zapisu na szkolenia chemizacyjne ze stosowania środków ochrony roślin; podstawowe i uzupełniające. nr telefonu 44 646 10 47 w.83
04.12.2022
Rolniczy Handel Detaliczny  RHD jest formą działalności związaną z produkcją i zbywaniem żywności przez rolników. Po uprzedniej rejestracji u powiatowegho lekarza weterynarii w przypadku produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w przypadku...
21.12.2021
Od 10 grudnia 2021 r ruszył nabór na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochdzacymi ze żródeł rolniczych.Wnioski mozna składać do 7.lutego 2022 r do ARiMR.Pomoc przyznaje sie rolnikowi , który; 1. jest posiadaczemgospodarstwa rolnego,położonego na terenie...
22.07.2021
od 21 czerwca do 19 sierpnia ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Modernizacje gospodarstw rolnych. Wspercie mozna otrzymać na inwestycje zwiazane z; * obszar A - rozwój produkcji prosiat, maksymalnie mozna uzyskać 900 tys. zł; *obszar B - rozwój produkcji mleka krowiego, wysokość...
26.03.2020
ARiMR  od 31 marca do 29 maja 2020 r. przyjmuje wnioski  o przyznanie pomocy na operacje typu"Modernizacja gospodarstw rolnych" Pomoc bedzie przyznawana rolnikom  w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji .Dofinansowanie wynosi: 50%  poniesionych...
19.03.2020
Od 31 marca do 29 maja 2020 r. Rusza nabór na Poddziałanie  6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw - Restrukturyzacja małych gospodarstw. Premia w wysokosci 60 tysięcy złotych wypłacana będzie w dwóch ratach: I rata - 80 % całkowitej wartości pomocy,...
19.03.2020
                                               Od 15.03.2020 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatnosci Rolno - środowiskowych - klimatycznych, płatności na działania Rolnictwo ekologiczne  lub działanie Dobrostan zwirząt. Rolnicy przystępujący do działań...
14.02.2020
 26.02.2020 R. SZKOLENIE DLA HODOWCÓW BYDŁA MLECZNEGO.
14.02.2020
Obszary ograniczeń przy ASF W procedurach zapobiegania rozprzestrzenianiu się  oraz zwalczaniu tej chorby wyznacza się różne obszary ograniczeń, w zależnosci od ryzyka jej wystąpienia; -  " obszar zagrożenia", zwany strefą niebieską, to teren, na którym stwierdza się występowanie ASF u trzody...
13.01.2020
        Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zasady ochrony przed ASF W celu ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji. Jest to niezbędne minimum, które powinno funkcjonować w każdym stadzie utrzymującym trzodę chlewną. 1....
29.08.2019
  W wrześniu rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję, a w pażdzierniku na rolniczy handel detaliczny.   Pierwszy  nabór wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na...
04.10.2018
Zmiany w normach dobrej kultury rolnej oraz wymogach wzajemnej zgodności podyktowane zostały wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, ze zm.), która zmieniła sposób realizacji wymogów dyrektywy azotanowej. Dotychczas na terenie kraju wyznaczone były obszary...
08.06.2018
Minister Krzysztof Jurgiel podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, które umożliwia rolnikom skorzystanie z odstępstwa w roku 2018 w zakresie dywersyfikacji upraw - jednej z...

Strony