Trzoda chlewna

Show the MENU

Certyfikaty Zdrowia Stad Zarodowych Świń PZHiPTCH POLSUS

Program Ochrony Zdrowia Stad Zarodowych PZHiPTCh „POLSUS”

Koncentracja produkcji zwierzęcej i stała rozbudowa obsady ferm wiąże się z większym zagrożeniem epizootycznym. Wysoki status zdrowotny jest ważny szczególnie w stadach zarodowych, gdyż tylko w zdrowym i silnym organizmie mogą ujawnić się cechy genotypu, na podstawie których możemy ocenić faktyczną wartość użytkową danego osobnika. Nie zapominajmy, iż stada rodzicielskie dostarczają materiał dla towarowych ferm trzody chlewnej, gdzie każda infekcja, nawet na etapie podklinicznym, skutkuje pogorszeniem wskaźników ekonomicznych fermy, czyli spadkiem rentowności.

W celu poprawienia statusu zdrowotnego polskich stad zarodowych trzody chlewnej PZHiPTCh „POLSUS" wdrożył program monitoringu weterynaryjnego i bioasekuracji ferm. Głównymi zadaniami są diagnozowanie i eliminowanie konkretnych chorób oraz niedopuszczanie do rozprzestrzeniania się zarazków pomiędzy stadami. Pieczę nad programem sprawuje Rada Weterynaryjna, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Marian Truszczynski, dr Piotr Kołodziejczyk, dr Marian Porowski.

Kontrola statusu zdrowotnego zwierząt przeprowadzana jest przez nadzorującego chlewnie lekarza weterynarii i obejmuje ona:

1. badania kliniczne kontrolne przeprowadzane co 30 dni, we wszystkich grupach technologicznych (ZZZN, dyzenteria, adenomatoza, salomoneloza, pleuropneumonia, Mhp, świerzb, streptokokoza, choroba Glässera)

2. badania kliniczne wykonywane w przypadku podejrzenia wystąpienia jednej z ww. chorób, tak by możliwe było postawienie dokładnej diagnozy, kontrola w laboratorium

3. badania poubojowe wykonywane co 3 miesiące, mające na celu diagnostykę następujących jednostek: ZZZN, dyzenteria, salmoneloza, pleuropneumonia, Mhp, endopasożyty

4. badanie serologiczne w kierunku: PRRS i Leptospirozy (co 6 miesięcy)

5. badanie wymazów z nosa w kierunku ZZZN od zwierząt nie szczepionych, w przypadku szczepień zaświadczenie lekarskie o prowadzonych szczepieniach

6. liczba prób pobranych w stadzie określana jest na podstawie tabel opracowanych przez J.T Done (dla stada do 50 loch – 17 próbek)

7. obowiązkowe szczepienia stada podstawowego przeciw parwowirozie i różycy dwa razy do roku (szczepionka inaktywowana)

Program bioasekuracji ma na celu niedopuszczenie rozprzestrzeniania się chorób pomiędzy fermami. W tym przypadku zadaniem nadzorującego lekarza weterynarii jest pomoc we właściwej organizacji fermy, ustaleniu punktów szczególnego ryzyka i kontrola przestrzegania zasad bioprewencji, ze zwróceniem uwagi min. na obecność śluzy sanitarnej, ograniczenie do koniecznego minimum wjazdu samochodów na fermę, kontroli odwiedzin fermy, obecność mat dezynfekcyjnych przed wejściem do budynków, przestrzeganie zasady „całe pomieszczenie pełne - całe pomieszczenie puste", poddawanie zakupionych zwierząt kwarantannie i aklimatyzacji. Lekarz weterynarii sprawujący opiekę nad chlewnią zarodową raz na 6 miesięcy winien przygotować okresowy raport z wizyt, na podstawie którego wystawiany jest certyfikat określający status zdrowotny stada.

Wykaz chlewni posiadających Certyfikaty Zdrowia Stad Zarodowych Świń PZHiPTCH POLSUS

Lp. 

Imię i nazwisko 

Rasy świń 

Kontakt 

Województwo 

1

Paweł Nowak   

wbp

601 482 134

Dolnośląskie

2

Jadwiga i Zdzisław Żółkiewscy  

Krzysztof Żółkiewski   

pbz, duroc, hampshire, pietrain

 

76 866 40 76

504 202 489

dolnośląskie

3

AGRO-WRONIE Spółka z o.o. we Wroniu   

wbp, pbz, duroc, pietrain

56 689 01 69

606 338 464 

kujawsko-pomorskie

4

Marek Gręźlikowski   

wbp, pbz, duroc, pietrain, hampshire

56 678 67 16

606 558 153

kujawsko-pomorskie

5

Ewa i Janusz Linka   

wbp, pbz

43 821 53 52

604 178 436

łódzkie

6

Anna i Tomasz Sołtyszewscy   

wbp, pbz, duroc

24 285 52 95

606 187 444

łódzkie

7

Grzegorz Pruszkowski   

wbp, pbz, duroc

508 984 463

mazowieckie

8

Jan Damboń   

pbz

77 487 57 08

511 981 787

opolskie

9

Maria i Joachim Krawczykowie   

pietrain

77 421 57 39

519 105 777

opolskie

10

Marek Mokwa   

pbz

605 346 075

pomorskie

11

Adam Cichy 

pbz

41 351 22 93

502 301 229

świętokrzyskie 

12

Andrzej Frąckowiak   

pbz

601 578 347

wielkopolskie

13

Zbigniew Krzywda   

pbz

62 769  81 35

605 582 905

wielkopolskie

14

Ryszard Mołdrzyk   

pbz

61 447 30 72

602 770 806

wielkopolskie

 

 C.Solarczyk - aktualizacja na podstawie informacji PZHiPTCh "POLSUS" (www.polsus.pl)

Bratoszewice, 21.08.2018r.