UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 10.01.2022 r. - 14.01.2022 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,3%, jęczmienia o 1,1%,  owsa o 2,7%, mieszanki zbożowej o 0,6%, pszenżyta o 2,6%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 1,6%, nie zmieniła się cena targowiskowa ziemniaków jadalnych.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 50,3%,  pszenicy o 52,3%, jęczmienia o 45,4%, owsa o 40,9%, mieszanki zbożowej o 42,2%, pszenżyta o 53,0%,  ziemniaków jadalnych o 59,0%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 0,2%,  cena skupu macior o 2,4%, cena skupu buhajków rzeźnych o 2,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 3,7%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 4,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 2,3%, niższa jest cena skupu krów rzeźnych o 0,6%, cena targowiskowa pary prosiąt o 14,3%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 22,5%, cena skupu macior o 6,5%, cena skupu buhajków rzeźnych o 41,0%, cena skupu jałówek rzeźnych o 33,9%, cena skupu krów rzeźnych o 37,2%, cena skupu cieląt rzeźnych o 13,6%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 17,3%, niższa jest cena targowiskowa pary prosiąt o 25,0%.                                                                            

              

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

10.01.2022 - 14.01.2022 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

80

100

92,3

61,4

pszenica

120

140

132,8

87,2

jęczmień

100

130

114,7

78,9

owies

80

120

95,7

67,9

mieszanka zbożowa

90

120

102,1

71,8

pszenżyto

100

120

109,7

71,7

ziemniaki jadalne

100

170

132,00

83,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,64

5,50

4,19

3,42

maciory

1,50

4,00

2,14

2,01

buhajki

8,00

13,00

9,69

6,87

jałówki

6,00

11,00

8,45

6,31

krowy

3,00

8,00

6,12

4,46

cielęta

9,00

14,00

11,17

9,83

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

240

240

240

320

jaja kurze (mendel)

12,00

15,00

13,20

11,25

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

   Waldemar Sender 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 27 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w styczniu 2022 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

  1. A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

styczeń     2022

średnia grudzień                2021

średnia  styczeń     2021

Saletra amonowa

314

290

111

Saletrzak

289

268

96

Mocznik

396

369

143

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

268

256

160

Sól potasowa 60% [K2O]

271

260

147

Fosforan amonu [NP] 18:46

374

364

192

Siarczan magnezu

191

218

110

Polifoska 6:20:30 [NPK]

303

291

167

Polifoska 8:24:24 [NPK]

310

298

171

*Ceny brutto

 

 Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,3%, saletrzaku o 7,8%, mocznika o 7,3%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 4,7%, soli potasowej o 4,2%, fosforanu amonu o 2,7%, polifoski [6:20:30] o 4,1%, polifoski [8:24:24] o 4,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 12,4%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 182,9%, saletrzaku o 201,0%,  mocznika o 176,9%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 67,5%, soli potasowej o 84,4%,  fosforanu amonu o 94,8%, siarczanu magnezu o 73,6%, polifoski [6:20:30] o 81,4%,   polifoski [8:24:24] o 81,3%.

Waldemar Sender