UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 10.05.2021 r. - 14.05.2021 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa  pszenicy o 2,2%, jęczmienia o 0,3%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,6%, owsa o 0,9%, mieszanki zbożowej o 1,5%, pszenżyta o 1,0%, nie zmieniła się cena targowiskowa ziemniaków jadalnych.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 5,8%,  pszenicy o 12,6%, jęczmienia o 8,6%, mieszanki zbożowej o 7,8%, pszenżyta o 2,9%, niższa jest cena targowiskowa owsa o 0,1%,    ziemniaków jadalnych o 56,0%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 0,3%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,7%, cena skupu krów rzeźnych o 6,2%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 2,3%, niższa jest cena skupu tuczników o 3,2%, cena skupu macior o 10,1%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 21,1%, nie zmieniła się cena targowiskowa pary prosiąt.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 16,2%, cena skupu jałówek rzeźnych o 15,5%, cena skupu krów rzeźnych o 14,7%, cena skupu cieląt rzeźnych o 2,5%,  niższa jest cena skupu  tuczników o 0,2%, cena skupu macior o 9,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 35,8%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 17,8%.                                                                                  

          

 Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

10.05.2021 - 14.05.2021 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

60

80

71,4

67,5

pszenica

90

120

100,8

89,5

jęczmień

80

90

88,5

81,5

owies

60

90

73,8

73,9

mieszanka zbożowa

70

85

79,0

73,3

pszenżyto

70

85

79,2

77,0

ziemniaki jadalne

50

150

84,00

191,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 17 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,89

5,30

4,57

4,58

maciory

2,00

3,00

2,58

2,86

buhajki

5,09

9,00

7,03

6,05

jałówki

4,63

9,00

6,63

5,74

krowy

3,00

6,00

4,98

4,34

cielęta

8,00

12,00

10,33

10,08

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

340

340

340

530

jaja kurze (mendel)

9,00

9,00

9,00

10,95

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender 

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w czerwcu 2021 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

czerwiec     2021

średnia        maj        2021

średnia  czerwiec     2020

Saletra amonowa

139

139

114

Saletrzak

118

119

104

Mocznik

194

189

144

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

169

165

154

Sól potasowa 60% [K2O]

149

145

161

Fosforan amonu [NP] 18:46

243

235

189

Siarczan magnezu

128

122

115

Polifoska 6:20:30 [NPK]

187

180

169

Polifoska 8:24:24 [NPK]

189

182

174

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 2,4%, soli potasowej o 2,8%, fosforanu amonu o 3,4%, siarczanu magnezu o 4,9%, polifoski [6:20:30] o 3,9%, polifoski [8:24:24] o 3,8%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,8%, nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 21,9%, saletrzaku o 13,5%,  mocznika o 34,7%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 9,7%, fosforanu amonu o 28,6%, siarczanu magnezu o 11,3%, polifoski [6:20:30] o 10,7%,   polifoski [8:24:24] o 8,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 7,5%.                                                                                                                                      

  Waldemar Sender