Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 09.03.2020 r. - 13.03.2020 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 0,8%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,8%, jęczmienia o 0,6%, owsa o 4,3%, mieszanki zbożowej o 2,6%, pszenżyta o 1,8%, ziemniaków jadalnych o 12,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 34,6%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 2,0%,  pszenicy o 6,7%,  jęczmienia o 2,6%, owsa o 7,5%,  mieszanki zbożowej o 6,0%, pszenżyta o 2,4%.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 7,8%, cena skupu macior o 10,0%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 1,4%, cena skupu krów rzeźnych o 8,9%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 4,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 14,1%, niższa jest  cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%, nie zmieniła się cena skupu jałówek rzeźnych.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 56,2%, cena skupu macior o 58,5%, cena skupu krów rzeźnych o 3,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 11,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 77,1%,  niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 7,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,2%, nie zmieniła się cena targowiskowa mendla jaj kurzych.                                                                                         

        

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

09.03.2020 - 13.03.2020 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

54

80

66,9

68,3

pszenica

70

100

85,9

92,1

jęczmień

70

100

83,8

86,0

owies

60

90

70,7

76,4

mieszanka zbożowa

65

90

75,0

79,8

pszenżyto

65

90

76,6

78,5

ziemniaki jadalne

120

250

175,00

130,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

5,37

6,50

5,92

3,79

maciory

2,00

4,26

3,63

2,29

buhajki

5,00

8,20

6,46

6,95

jałówki

4,63

7,50

6,00

6,07

krowy

3,00

6,00

4,66

4,50

cielęta

8,00

13,00

10,83

9,75

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

620

620

620

350

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,40

11,40

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w maju 2020 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

 maj    2020

średnia     kwiecień        2020

średnia  maj     2019

Saletra amonowa

117

117

128

Saletrzak

106

106

118

Mocznik

145

144

157

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

159

160

156

Sól potasowa 60% [K2O]

162

163

158

Fosforan amonu [NP] 18:46

188

187

216

Siarczan magnezu

111

112

111

Polifoska 6:20:30 [NPK]

171

170

175

Polifoska 8:24:24 [NPK]

175

174

178

*Ceny brutto

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży mocznika o 0,7%, fosforanu amonu o 0,5%,  polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, soli potasowej o 0,6%, siarczanu magnezu o 0,9%, nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, saletrzaku.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 1,9%, soli potasowej o 2,5%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,6%, saletrzaku o 10,2%, mocznika o 7,6%, fosforanu amonu o 13,0%, polifoski [6:20:30] o 2,3%, polifoski [8:24:24] o 1,7%, nie zmieniła się cena sprzedaży siarczanu magnezu.

  Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%.