Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 02.10.2017 r. - 06.09.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed tygodnia  wyższa jest cena targowiskowa jęczmienia o 07%, owsa o 1,9% i ziemniaków jadalnych o 2,6%.   Niższa jest cena targowiskowa żyta o 0,7%, pszenicy o 0,4%, pszenżyta o 0,2%m i mieszanki zbożowej o 0,2%.

2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 26,4%, pszenicy o 14,7%, jęczmienia o 14,2%,  owsa o 15,2%, mieszanki zbożowej o 12,8%, pszenżyta o 17,4% i ziemniaków jadalnych o 9,7%.

3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed tygodnia wyższa jest cena skupu  buhajków rzeźnych o 0,1%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 2,8%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,6%. Niższa jest cena skupu tuczników o 4,1%, macior o 2,8%, cena skupu   krów rzeźnych o 0,9%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 4,5%.

4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena skupu        krów rzeźnych o 0,9%, cena targowiskowa pary prosiąt o 37,0% i cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 5,0%, niższa jest cena skupu  tuczników o 3,3%, buhajków rzeźnych o 0,7%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,4%, i cena skupu cieląt rzeźnych o 2,3%. Nie uległa zmianie cena skupu macior. 

                                                                                                             

 

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

02.10.2017 - 06.10.2017 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

 

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

50

70

58,5

46,3

pszenica

70

90

78,6

68,5

jęczmień

65

85

73,0

63,9

owies

50

70

60,0

52,1

mieszanka zbożowa

60

80

65,7

58,2

pszenżyto

60

80

68,5

58,4

ziemniaki jadalne

50

100

79,00

72,00

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 21 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

4,20

5,30

4,73

4,89

maciory

2,60

3,70

3,14

3,14

buhajki

6,00

8,00

6,80

6,85

jałówki

5,00

7,50

6,08

6,23

krowy

2,50

6,00

4,42

4,38

cielęta

8,00

12,00

10,50

10,75

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

360

380

370

270

jaja kurze (mendel)

7,50

12,00

9,45

9,00

 

*Ceny netto

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 

 

 

Waldemar Sender  

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  we wrześniu 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia wrzesień  2017

średnia    sierpień        2017

średnia  wrzesień     2016

Saletra amonowa

106

108

108

Saletrzak

92

95

95

Mocznik

133

138

130

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

144

143

152

Sól potasowa 60% [K2O]

146

146

154

Fosforan amonu [NP] 18:46

194

194

205

Siarczan magnezu

124

118

124

Polifoska 6:20:30 [NPK]

157

155

166

Polifoska 8:24:24 [NPK]

160

158

172

*Ceny brutto

wykres różnicy miesięcznej

wykres różnicy rocznej

 

   

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, siarczanu magnezu o 5,1%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 1,3%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,9%,   saletrzaku o 3,2%, mocznika o 3,6%,  nie zmieniła się  cena sprzedaży soli potasowej,   fosforanu amonu.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży mocznika o 2,3%,  niższa jest cena sprzedaży  saletry amonowej o 1,9%, saletrzaku o 3,2%, superfosfatu wzbogaconego o 5,3%, soli potasowej o 5,2%, fosforanu amonu o 5,4%, polifoski [6:20:30] o 5,4%, polifoski [8:24:24] o 7,0%, nie zmieniła się  cena sprzedaży siarczanu magnezu.

 

                                                                                                                              Waldemar Sender