Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

I

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 11.06.2018 r. - 15.06.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa żyta o 0,3%, owsa o 2,0%,  niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,5%, jęczmienia o 1,8%, mieszanki zbożowej o 0,8%, pszenżyta o 0,9%, ziemniaków jadalnych o 4,8%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 7,9%, owsa o 3,1%, niższa jest cena targowiskowa pszenicy o 5,5%, jęczmienia o 4,9%, mieszanki zbożowej o 4,5%, pszenżyta o 2,6%, ziemniaków jadalnych o 2,4%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu tuczników o 1,2%, cena skupu macior o 1,9%, niższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 0,6%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,5%, cena targowiskowa pary prosiąt o 3,3%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,3%,  nie zmieniła się cena skupu  buhajków rzeźnych, cena skupu krów rzeźnych.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 4,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 6,5%, cena skupu krów rzeźnych o 7,5%,  cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 17,5%, niższa jest cena skupu  tuczników o 16,9%, cena skupu macior o 17,6%, cena skupu cieląt rzeźnych o 3,0%, cena targowiskowa pary prosiąt o 17,1%.

           

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

11.06.2018 - 15.06.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

70

60,4

56,0

pszenica

60

85

77,0

81,5

jęczmień

65

80

71,3

75,0

owies

55

70

62,5

60,6

mieszanka zbożowa

60

70

65,5

68,6

pszenżyto

55

75

67,1

68,9

ziemniaki jadalne

67

100

80,00

82,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,89

4,80

4,24

5,10

maciory

2,00

3,15

2,72

3,30

buhajki

6,00

8,20

7,07

6,77

jałówki

4,70

8,00

6,21

5,83

krowy

2,50

6,00

4,44

4,13

cielęta

8,00

12,00

10,67

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

290

290

290

350

jaja kurze (mendel)

9,00

12,00

11,10

9,45

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

  Waldemar Sender  

                                                                                                             

                                                                                                             

 

 

                                                                                                             

 

 

                                                                                         

                                                                                                             

 

     

     

     Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w maju 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia maj    2018

średnia     kwiecień        2018

średnia  maj     2017

Saletra amonowa

114

114

114

Saletrzak

97

97

102

Mocznik

136

136

144

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

143

142

147

Sól potasowa 60% [K2O]

141

143

148

Fosforan amonu [NP] 18:46

195

194

198

Siarczan magnezu

111

104

116

Polifoska 6:20:30 [NPK]

155

155

160

Polifoska 8:24:24 [NPK]

158

158

165

*Ceny brutto

kwiecien-maj 

maj-maj

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, fosforanu amonu o 0,5%, siarczanu magnezu o 6,7%,   niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%,  nie zmieniła się  cena sprzedaży saletry amonowej, saletrzaku, mocznika, polifoski [6:20:30], polifoski [8:24:24].
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 4,9%, mocznika o 5,6%,  superfosfatu wzbogaconego o 2,7%, soli potasowej o 4,7%, fosforanu amonu o 1,5%, siarczanu magnezu o 4,3%, polifoski [6:20:30] o 3,1%, polifoski [8:24:24] o 4,2%, zmieniła się  cena sprzedaży saletry amonowej.

 Waldemar Sender