Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

 

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 11.07.2022 r. - 15.07.2022 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca niższa jest cena targowiskowa żyta o 9,6%, pszenicy o 8,3%, jęczmienia o 4,4%, owsa o 2,5%, mieszanki zbożowej o 2,7%, pszenżyta o 6,9%, ziemniaków jadalnych młodych o 40,5%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 78,1%,  pszenicy o 63,9%, jęczmienia o 70,1%, owsa o 73,1%, mieszanki zbożowej o 70,8%, pszenżyta o 65,6%,  ziemniaków jadalnych o 1,1%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 6,3%, cena skupu macior o 5,7%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 5,4%, cena targowiskowa pary prosiąt o 10,0%, niższa jest  cena skupu buhajków rzeźnych o 3,2%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,3%, cena skupu krów rzeźnych o 4,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 1,1%,
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 48,5%, cena skupu macior o 32,5%, cena skupu buhajków rzeźnych o 52,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 49,3%, cena skupu krów rzeźnych o 60,5%, cena skupu cieląt rzeźnych o 23,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 10,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 19,2%.                                                                               

                                                                                                                                

                                                                                                            

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

11.07.2022 - 15.07.2022 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

100

160

130,0

73,0

pszenica

140

190

165,4

100,9

jęczmień

120

180

147,5

86,7

owies

110

150

125,0

72,2

mieszanka zbożowa

120

150

138,0

80,8

pszenżyto

120

160

139,6

84,3

ziemniaki jadalne

100

250

179,00

177,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 18 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

6,02

6,90

6,40

4,31

maciory

2,00

4,50

3,34

2,52

buhajki

10,00

12,50

11,08

7,27

jałówki

5,50

12,00

10,00

6,70

krowy

4,50

10,00

8,20

5,11

cielęta

9,00

16,00

13,00

10,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

440

440

440

400

jaja kurze (mendel)

10,50

15,00

13,95

11,70

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 

Waldemar Sender 

 

 

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 27 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lipcu 2022 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

  1. A.  Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

lipiec        2022

średnia     czerwiec               2022

średnia    lipiec        2021

Saletra amonowa

383

399

141

Saletrzak

349

372

124

Mocznik

498

517

199

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

339

288

181

Sól potasowa 60% [K2O]

390

367

167

Fosforan amonu [NP] 18:46

572

557

259

Siarczan magnezu

271

246

121

Polifoska 6:20:30 [NPK]

437

414

209

Polifoska 8:24:24 [NPK]

447

426

214

*Ceny brutto

 różnica w notowaniach w miesiącach czerwiec-lipiec 2022

różnica w notowaniach w miesiącach lipiec 2021 -lipiec 2022

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 17,7%, soli potasowej o 6,3%,  fosforanu amonu o 2,7%, siarczanu magnezu o 10,2%, polifoski [6:20:30] o 5,6%, polifoski [8:24:24] o 4,9%, niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 4,0%, saletrzaku o 6,2%, mocznika o 3,7%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 171,6%, saletrzaku o 181,5%,  mocznika o 150,3%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 87,3%, soli potasowej o 133,5%,  fosforanu amonu o 120,8%, siarczanu magnezu o 124,0%, polifoski [6:20:30] o 109,1%,   polifoski [8:24:24] o 125,4%

Waldemar Sender