UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 15.02.2021 r. - 19.02.2021 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

 1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 3,6%,  pszenicy o 4,8%, jęczmienia o 4,9%, owsa o 2,9%,   mieszanki zbożowej o 6,5%, pszenżyta o 6,0%, niższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 2,4%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa pszenicy o 6,2%, mieszanki zbożowej o 4,8%, pszenżyta o 0,7%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 1,2%, owsa o 2,0%,  ziemniaków jadalnych o 57,4%, nie zmieniła się cena  targowiskowa jęczmienia.
 3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 7,9%, cena skupu macior o 4,5%,  cena skupu buhajków rzeźnych o 2,5%, cena skupu jałówek rzeźnych o 2,1%, cena skupu krów rzeźnych o 1,3%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 3,5%, nie zmieniła się cena targowiskowa pary prosiąt, cena targowiskowa mendla jaj kurzych.
 4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 8,0%, cena skupu jałówek rzeźnych o 5,4%,  niższa jest cena skupu  tuczników o 34,0%, cena skupu macior o 39,0%, cena skupu krów rzeźnych o 3,8%, cena skupu cieląt rzeźnych o 3,1%, cena targowiskowa pary prosiąt o 46,7%, nie zmieniła się cena targowiskowa mendla jaj kurzych.                                                                                    

             

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

15.02.2021 - 19.02.2021 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

55

70

63,6

64,4

pszenica

75

110

91,4

86,1

jęczmień

70

100

82,8

82,8

owies

50

80

69,9

71,3

mieszanka zbożowa

60

85

76,5

73,0

pszenżyto

70

90

76,0

75,5

ziemniaki jadalne

50

120

81,00

190,00

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 21 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,00

4,40

3,69

5,59

maciory

1,70

2,70

2,10

3,44

buhajki

5,09

8,00

7,04

6,52

jałówki

4,63

8,00

6,44

6,11

krowy

2,50

6,00

4,52

4,70

cielęta

8,00

12,00

10,17

10,50

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

320

320

320

600

jaja kurze (mendel)

9,00

12,75

11,25

11,25

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 14 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

 Waldemar Sender

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w grudniu 2020 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia

grudzień    2020

średnia     listopad       2020

średnia  grudzień     2019

Saletra amonowa

108

107

120

Saletrzak

95

95

111

Mocznik

141

141

150

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

156

156

158

Sól potasowa 60% [K2O]

150

150

161

Fosforan amonu [NP] 18:46

184

182

197

Siarczan magnezu

109

100

110

Polifoska 6:20:30 [NPK]

166

165

168

Polifoska 8:24:24 [NPK]

172

170

172

*Ceny brutto

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, fosforanu amonu o 1,1%, siarczanu magnezu o 9%, polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 1,2%,  nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku, mocznika, superfosfatu wzbogaconego[40], soli potasowej.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,0%, saletrzaku o 14,4%, mocznika o 6,0%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 1,3%, soli potasowej o 6,8%, fosforanu amonu o 6,6%, siarczanu magnezu o 0,9%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%, nie zmieniła się cena sprzedaży polifoski [8:24:24]. 

 

  Waldemar Sender

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, mocznika o 0,8%, superfosfatu wzbogaconego o 2,1%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 1,0%, polifoski [6:20:30] o 2,6%,  polifoski [8:24:24] o 1,9%, niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 1,1%, siarczanu magnezu 2,5%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 1,1%, fosforanu amonu o 2,6%, polifoski [6:20:30] o 1,3%, polifoski [8:24:24] o 0,6%, niższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,4%, siarczanu magnezu o 5,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży  mocznika,  superfosfatu wzbogaconego.

                                                                                                                                Waldemar Sender

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,4%, saletrzaku o 5,9%, mocznika o 7,0%, superfosfatu wzbogaconego o 0,7%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 3,4%, polifoski [6:20:30] o 1,8%,  polifoski [8:24:24] o 3,0%, niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%. 
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,0%, saletrzaku o 12,5%, mocznika o 12,6%, superfosfatu wzbogaconego o 5,0%, soli potasowej o 5,5%, fosforanu amonu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 9,0%, polifoski [8:24:24] o 8,1%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 6,2%.

 

 

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,5%, saletrzaku o 4,6%, mocznika o 2,6%, superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 2,0%, fosforanu amonu o 1,9%, siarczanu magnezu o 5,7%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%,  polifoski [8:24:24] o 1,2%.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,6%, saletrzaku o 17,7%, mocznika o 16,4%, superfosfatu wzbogaconego o 8,7%, soli potasowej o 9,9%, fosforanu amonu o 11,4%, polifoski [6:20:30] o 11,8%, polifoski [8:24:24] o 11,5%,   niższa jest cena sprzedaży siarczanu magnezu o 2,6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży soli potasowej o 1,2%, siarczanu magnezu o 5,1%,  polifoski [6:20:30] o 1,7%, polifoski [8:24:24] o 1,1%,  niższa jest cena sprzedaży saletrzaku o 0,9%, mocznika o 0,6%, fosforanu amonu o 0,9%,    nie zmieniła się cena sprzedaży saletry amonowej, superfosfatu wzbogaconego.  
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 8,8%, saletrzaku o 12,1%, mocznika o 12,4%, superfosfatu wzbogaconego o 7,5%, soli potasowej o 10,9%, fosforanu amonu o 11,1%, siarczanu magnezu o 4,2%, polifoski [6:20:30] o 8,0%, polifoski [8:24:24] o 7,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego[40] o 0,6%, siarczanu magnezu o 3,5%,  niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,5%, saletrzaku o 3,8%,  soli potasowej o 2,5%, fosforanu amonu o 0,5%,  polifoski [6:20:30] o 3,0%, polifoski [8:24:24] o 1,7%, nie zmieniła się cena sprzedaży mocznika.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 13,4%, saletrzaku o 13,0%, mocznika o 8,3%, superfosfatu wzbogaconego o 1,3%, soli potasowej o 1,9%, fosforanu amonu o 13,4%, siarczanu magnezu o 1,7%, polifoski [6:20:30] o 5,2%, polifoski [8:24:24] o 3,4%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 0,9%, fosforanu amonu o 1,1%, siarczanu magnezu o 9%, polifoski [6:20:30] o 0,6%, polifoski [8:24:24] o 1,2%,  nie zmieniła się cena sprzedaży saletrzaku, mocznika, superfosfatu wzbogaconego[40], soli potasowej.
 2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 10,0%, saletrzaku o 14,4%, mocznika o 6,0%, superfosfatu wzbogaconego[40] o 1,3%, soli potasowej o 6,8%, fosforanu amonu o 6,6%, siarczanu magnezu o 0,9%,  polifoski [6:20:30] o 1,2%, nie zmieniła się cena sprzedaży polifoski [8:24:24].