Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 19.02.2018 r. - 23.02.2018 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1.   W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa pszenicy o 0,6%, jęczmienia o 0,4%, pszenżyta o 0,1%, niższa jest cena targowiskowa żyta o 5,4%, owsa o 0,2%, mieszanki zbożowej o 0,9%, ziemniaków jadalnych o 2,2%.   
  2.   W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 11,1%, pszenicy o 2,7%, jęczmienia o 4,6%,  owsa o 10,3%, mieszanki zbożowej o 5,9%, pszenżyta o 5,6%, ziemniaków jadalnych o 16,9%.
  3.   W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena skupu tuczników o 4,1%, cena skupu  macior o 2,6%, cena skupu jałówek rzeźnych o 1,3%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,6%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 5,4%,  niższa jest cena skupu krów rzeźnych o 1,1%, nie zmieniła się cena skupu  buhajków rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt.
  4.   W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 2,9%, cena skupu jałówek rzeźnych o 3,0%, cena skupu krów rzeźnych o 3,0%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 25,8%, niższa jest cena skupu  tuczników o 7,9%, cena skupu macior o 8,4%, nie zmieniła się cena skupu cieląt rzeźnych, cena targowiskowa pary prosiąt.

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

19.02.2018 - 23.02.2018 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

50

65

58,0

52,2

pszenica

70

90

78,8

76,7

jęczmień

65

80

74,6

71,3

owies

55

70

64,5

58,5

mieszanka zbożowa

60

70

67,7

63,9

pszenżyto

55

75

68,2

64,6

ziemniaki jadalne

60

120

90,00

77,00

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 20 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

3,70

4,70

4,08

4,43

maciory

2,50

3,20

2,73

2,98

buhajki

6,10

8,00

6,98

6,78

jałówki

5,00

7,70

6,14

5,96

krowy

2,50

6,00

4,43

4,30

cielęta

8,00

12,00

11,00

11,00

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

300

300

300

300

jaja kurze (mendel)

10,50

13,50

11,70

9,30

 

*Ceny netto

 

Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender

 

Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 29 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w lutym 2018 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia luty    2018

średnia styczeń  2018

średnia  luty     2017

Saletra amonowa

115

113

111

Saletrzak

98

96

100

Mocznik

136

134

141

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

142

138

148

Sól potasowa 60% [K2O]

144

142

149

Fosforan amonu [NP] 18:46

194

193

198

Siarczan magnezu

112

115

107

Polifoska 6:20:30 [NPK]

153

153

157

Polifoska 8:24:24 [NPK]

158

157

163

*Ceny brutto

 

styczen luty 2018

luty 2017 - luty 2018

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 1,8%, saletrzaku o 2,1%, mocznika o 1,5%, superfosfatu wzbogaconego o 2,9%, soli potasowej o 1,4%, fosforanu amonu o 0,5%, polifoski [8:24:24] o 0,6%,  niższa jest cena sprzedaży  siarczanu magnezu o 2,6%, nie zmieniła się  cena sprzedaży polifoski [6:20:30].
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 3,6%, siarczanu magnezu o 4,7%, niższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 2,0%, mocznika o 3,5%,  superfosfatu wzbogaconego o 4,1%, soli potasowej o 3,4%, fosforanu amonu o 2,0%, polifoski [6:20:30] o 2,5%, polifoski [8:24:24] o 3,1%.

Waldemar Sender