Notowania i analiza cen

Show the MENU

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 04.12.2023 r. - 08.12.2023 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  miesiąca wyższa jest cena targowiskowa żyta o 2,0%, pszenicy o 1,6%, owsa o 1,2%, pszenżyta o 0,8%, ziemniaków jadalnych  o 1,3%, niższa jest cena targowiskowa jęczmienia o 0,2%, mieszanki zbożowej o 3,8%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa ziemniaków jadalnych o 49,1%,  niższa jest cena targowiskowa żyta o 38,7%, pszenicy o 32,4%, jęczmienia o 35,4%, owsa o 25,6%, mieszanki zbożowej o 30,9%, pszenżyta o 36,5%.
  3. W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed miesiąca wyższa jest cena skupu tuczników o 1,7%, cena skupu macior o 1,1%, cena skupu buhajków rzeźnych o 1,8%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 1,3%,  niższa jest cena skupu jałówek rzeźnych o 0,9%, cena skupu krów rzeźnych o 5,3%, cena targowiskowa pary prosiąt o 1,2%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 4,7%.
  4. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu  tuczników o 0,4%, cena skupu macior o 9,7%, cena skupu cieląt rzeźnych o 9,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 41,7%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 16,0%, niższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 4,8%, cena skupu jałówek rzeźnych o 4,8%,  cena skupu krów rzeźnych o 10,2%.                                                                            

                                                                                                                                 

        

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

04.12.2023 - 08.12.2023 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

żyto

65

100

78,2

127,5

pszenica

75

140

109,0

161,3

jęczmień

70

130

98,0

151,7

owies

65

130

100,7

135,4

mieszanka zbożowa

70

120

97,5

141,0

pszenżyto

70

120

92,1

145,0

ziemniaki jadalne

150

300

237,00

159,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 19 targowiskach gminnych.

 B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna

maksymalna

średnia

średnia sprzed roku

tuczniki kl.1

6,60

8,00

7,20

7,17

maciory

2,00

5,90

4,51

4,11

buhajki

9,50

13,50

11,23

11,80

jałówki

5,00

13,00

10,28

10,80

krowy

3,00

10,00

7,46

8,31

cielęta

12,00

16,00

13,50

12,30

prosięta (para) do 15 kg wagi żywej

850

850

850

600

jaja kurze (mendel)

15,00

25,50

18,45

15,90

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 24 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiono średnie ceny wybranych nawozów mineralnych w lutym 2024 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

Wybrane nawozy mineralne

Wyszczególnienie

Ceny w złotych 1 dt

średnia

luty 2024

średnia

styczeń 2024

średnia

luty 2023

Saletra amonowa

204

206

358

Saletrzak

169

173

324

Mocznik

238

245

394

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

314

336

415

Sól potasowa 60% [K2O]

241

249

421

Fosforan amonu [NP] 18:46

316

340

480

Siarczan magnezu

181

196

220

Polifoska 6:20:30 [NPK]

321

330

487

Polifoska 8:24:24 [NPK]

335

337

480

*ceny brutto

 styczen-luty 2024

styczen-styczen 2023-2024

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 1,0%, saletrzaku o 2,3%, mocznika o 2,9%, superfosfatu wzbogaconego [40] o 6,5%, soli potasowej o 3,2%, fosforanu amonu o 7,1%, siarczanu magnezu o 7,7%, polifoski [6:20:30] o 2,7%, polifoski [8:24:24] o 0,6%.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym niższa jest cena sprzedaży saletry amonowej [34] o 43,0%, saletrzaku o 47,8%, mocznika o 39,6%, superfosfatu wzbogaconego [40] o 24,3%, soli potasowej o 42,8%, fosforanu amonu o 34,2%, siarczanu magnezu o 17,7%, polifoski [6:20:30] o 34,1%, polifoski [8:24:24] o 30,2%.

                                                                                                                             

                                                                                                                        

Waldemar Sender