Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Notowania i analiza cen

Show the MENU

Aktualne notowania cen z targowisk, ubojni, rynku hurtowego "Zjazdowa" S.A. oraz punktów sprzedaży nawozów i środków ochrony roślin publikowane są na nowym portalu "e-Doradca ziemi łódzkiej" pod adresem: www.lodr-edoradca.pl/#notowania.

 

Informacja

o cenach rynkowych produktów rolnych na terenie województwa łódzkiego.

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach przedkłada informację dotyczącą kształtowania się cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres 04.12.2017 r. - 08.12.2017 r. Analiza cen wskazuje na następujące tendencje rynkowe:

  1. 1.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed  tygodnia wyższa jest cena targowiskowa żyta o 0,7%, ziemniaków jadalnych o 3,7%, niższa jest cena targowiskowa  pszenicy o 0,1%, jęczmienia o 0,4%,  owsa o 1,3%,, mieszanki zbożowej o 1,2%,  pszenżyta o 1,8%.
  2. 2.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena targowiskowa żyta o 17,8%, pszenicy o 10,1%, jęczmienia o 9,6%,  owsa o 9,7%, mieszanki zbożowej o 11,7%, pszenżyta o 10,0%, ziemniaków jadalnych o 23,5%.
  3. 3.  W analizowanym tygodniu w porównaniu do okresu sprzed   tygodnia wyższa jest cena skupu tuczników o 0,9%, cena skupu  macior o 0,3%, cena skupu  buhajków rzeźnych o 0,4%, cena skupu jałówek rzeźnych o 0,5%, cena  skupu cieląt rzeźnych o 4,8%,  niższa jest się cena targowiskowa pary prosiąt o 1,5%,  nie zmieniła się cena skupu   krów rzeźnych,  cena targowiskowa mendla jaj kurzych.
  4. 4.  W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, wyższa jest cena skupu buhajków rzeźnych o 4,0%, cena skupu jałówek rzeźnych o 5,3%,  cena skupu krów rzeźnych o 4,4%, cena skupu cieląt rzeźnych o 4,8%, cena targowiskowa pary prosiąt o 25,9%, cena targowiskowa mendla jaj kurzych o 27,9%, niższa jest cena skupu  tuczników o 6,7%, cena skupu macior o 5,1%.

 

Poziom

cen rynkowych na produkty rolnicze w województwie łódzkim za okres

04.12.2017 - 08.12.2017 r.

 

A. Wybrane produkty roślinne

Wyszczególnienie

Ceny   w złotych 1 dt

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

żyto

50

70

57,5

48,8

pszenica

70

80

77,3

70,2

jęczmień

65

80

72,1

65,8

owies

50

65

60,0

54,7

mieszanka zbożowa

60

70

65,0

58,2

pszenżyto

60

74

66,1

60,1

ziemniaki jadalne

50

100

84,00

68,00

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych na 19 targowiskach gminnych.

 

B. Wybrane produkty zwierzęce

Wyszczególnienie

Ceny   w złotych 1 kg żywej wagi*

minimalna  

maksymalna

średnia

średnia   sprzed roku

tuczniki kl.1

3,80

5,20

4,31

4,62

maciory

2,30

3,40

2,95

3,11

buhajki

6,20

8,50

7,04

6,77

jałówki

5,00

7,40

6,21

5,90

krowy

2,50

6,00

4,47

4,28

cielęta

8,00

12,00

11,00

10,50

prosięta (para) do   15 kg wagi żywej

340

340

340

270

jaja kurze (mendel)

10,50

13,50

11,70

9,15

 *Ceny netto

 Opracowano na podstawie badań przeprowadzonych w 15 ubojniach zwierząt.

Ceny prosiąt i jaj odnotowano na targowiskach gminnych.

Waldemar Sender

 Ceny sprzedaży nawozów mineralnych w punktach sprzedaży wraz z komentarzem

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach prowadzi co miesiąc monitoring 32 punktów sprzedaży nawozów mineralnych z terenu  województwa łódzkiego. Poniżej przedstawiamy średnie ceny wybranych nawozów mineralnych  w listopadzie 2017 roku, w porównaniu z cenami sprzed miesiąca i sprzed roku.

 

A. Wybrane nawozy mineralne

 

 

Ceny w złotych 1 dt

Wyszczególnienie

średnia listopad  2017

średnia październik  2017

średnia  listopad     2016

Saletra amonowa

110

107

105

Saletrzak

94

92

96

Mocznik

134

132

124

Superfosfat wzbogacony 40% [P2O5]

142

144

149

Sól potasowa 60% [K2O]

143

144

152

Fosforan amonu [NP] 18:46

196

196

198

Siarczan magnezu

109

114

124

Polifoska 6:20:30 [NPK]

153

158

159

Polifoska 8:24:24 [NPK]

159

161

165

*Ceny brutto 

pazdziernik-listopad

listopad-listopad

 

 

Analiza cen zawartych w powyższych tabelach wykazuje, że:

 

  1. W porównaniu do tego samego okresu w miesiącu ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 2,8%, saletrzaku o 2,2%, mocznika o 1,5%,  niższa jest cena sprzedaży superfosfatu wzbogaconego o 1,4%, soli potasowej o 0,7%, siarczanu magnezu o 4,4%, polifoski [6:20:30] o 3,2%, polifoski [8:24:24] o 1,2%,  nie zmieniła się  cena sprzedaży fosforanu amonu.
  2. W porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym wyższa jest cena sprzedaży saletry amonowej o 4,8%, mocznika o 8,1%,  niższa jest cena sprzedaży  saletrzaku o 2,1%, superfosfatu wzbogaconego o 4,7%, soli potasowej o 5,9%, fosforanu amonu o 1,0%, siarczanu magnezu o 12,1%, polifoski [6:20:30] o 3,8%, polifoski [8:24:24] o 3,6%.

 

                                                                                                                                Waldemar Sender