UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Pomoc techniczna

Show the MENU

SIR

POMOC TECHNICZNA OTRZYMANA OD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH:

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2019-2020 oraz realizacja operacji w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 - PROW 2014-2020. 

Operacja ma na celu:

1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura SIR oraz realizacja zadań SIR, w ramach PROW 2014-2020.

2. Wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

3. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Tytuł operacji:  „Realizacja operacji własnych ŁODR oraz operacji partnera KSOW ujętych w Planie Operacyjnym KSOW na lata 2018-2019 oraz wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dotyczące kosztów zakupu materiałów biurowych i wyposażenie pokoi biurowych pracowników SIR.” 

Operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie materiałów biurowych i wyposażenia biur pracowników SIR do wykonywania zadań kwalifikowalnych przez pracowników SIR.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020. 

Operacja ma na celu w zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz zapewnienie księgowej obsługującej dokumentację finansowo- księgową powstałą w ramach realizacji zadań pracowników Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

Tytuł operacji:  „Realizacja operacji przez partnera KSOW ujętej w Planie Operacyjnym na lata 2016-2017 dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich dotyczące kosztów podróży służbowych pracowników SIR w styczniu 2019 roku.” 

Operacja ma na celu wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz zapewnienie delegacji służbowych do wykonywania zadań kwalifikowalnych przez pracowników SIR.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020.” 

Operacja ma na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020 oraz zapewnienie księgowej obsługującej dokumentację finansowo- księgową powstałą w ramach realizacji zadań pracowników Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach PROW 2014-2020, w latach 2017-2018.” 

Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania biura SIR oraz realizacja zadań SIR, w ramach PROW 2014-2020.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 


''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników realizujących zadania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach PROW 2014-2020.

Operacja ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków pracy, w tym odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach realizujących zadania SIR, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Wyposażenie stanowisk pracy jest niezbędne do prawidłowej i terminowej realizacji zadań Sieci.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wydatki na funkcjonowanie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, w ramach PROW 2014-2020 w województwie łódzkim w latach 2015-2017.

 Operacja ma na celu zapewnienie prawidłowego, rzetelnego i terminowego wykonania zadań oraz sprawnego funkcjonowania stanowisk pracy zaangażowanych w wykonywanie zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich,  którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 

Tytuł operacji:  „Wynagrodzenia pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wykonujących zadania w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - PROW 2014-2020. 

Operacja ma na celu zapewnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie łódzkim, którego głównym zadaniem jest wspieranie innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

 ''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

  

Tytuł operacji:  „Realizacja Planu Operacyjnego na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.”

Operacja ma na celu zapewnienie realizacji zadań zgłoszonych i przyjętych do realizacji przez Instytucję Zarządzającą w ramach dwuletnich Planów Operacyjnych KSOW na lata 2014-2015 oraz 2016-2017 w zakresie SIR. 

 Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.