Łowicz

Show the MENU
17.07.2015
W zespole pałacowo-parkowym w Kiernozi 13 lipca br. odbył się Dzień Kiernozkiego Dzika. Była to już jedenasta edycja tej znanej i uznanej imprezy. Jak co roku, przyciągnęła tłumy widzów.Dzień Kiernozkiego Dzika – to kultywowanie lokalnej tradycji nawiązującej do historii gminy, do miejscowej...
02.03.2015
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach – Rejonowy Zespół Doradców w Łowiczu zaprasza na szkolenie nt: Odchów młodzieży w stadach bydła mlecznego - dr Marcin Gołębiewski SGGW Warszawa Nowe rozwiązania w budynkach inwentarskich - Hubert Dwórnik Firma KSB GRUPA Sp. z o.o. Szkolenie...
02.02.2015
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejonowy Zespół Doradców w Łowiczuzaprasza na szkolenie pt : Aktualne zagadnienia prawne w zakresie stosowania środków ochrony roślin uwzględniające zasady integrowanej ochrony roślin. Integrowana ochrona roślin a integrowana produkcja –  Marzena Brzozowska ...
15.01.2015
Bezpłatne szkolenia "Dobre Praktyki Rolnicze'
20.01.2014
Dn. 17 stycznia 2014 r. ŁODR Rejonowy Zespół Doradców w Łowiczu zorganizował szkolenie dla hodowców i producentów bydła mlecznego z powiatu łowickiego - "Nie tylko wysoka wydajność - warunki poprawy efektywności produkcji stada krów mlecznych".Z zaproszenia na szkolenie skorzystało 34 rolników....
25.10.2013
W sobotę 19 października 2013 roku na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie odbyło się wydarzenie pod nazwą: „Spotkanie przy stole – łączy nas chleb”, której organizatorem był Departament Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki Ministerstwa...
09.09.2013
Dnia 08 września 2013 roku w Klewkowie odbyły się dożynki gminy Łowicz. Głównym organizatorem był Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczychw Łowiczu wspomagany przez Urząd Gminy, Koło Gospodyń Wiejskich w Klewkowie i mieszkańców tej miejscowości. Funkcję starostów dożynek pełnili...
23.04.2013
Pierwsze Targi Pszczelarskie odbyły się w dniu 14. 04.2013r.  na dziedzińcu Łowickiego  Ośrodka  Kultury. Organizatorem było Regionalne Koło Pszczelarzy  w Łowiczu pod kierownictwem Prezesa Marka Borowskiego. Targi zaszczycili goście :  Burmistrz Miasta Łowicza, Powiatowy Lekarz Weterynarii,...
12.03.2013
W dniach 23 lutego  i 10 marca 2013 roku dla pań z  powiatu łowickiego zorganizowano wyjazdy szkoleniowe   do Warszawy w ramach działań Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który zajmuje się promowaniem i kultywowaniem dziedzictwa kulturowego. W szkoleniach brało udział 98 osób z gmin: Domaniewice,...
25.02.2013
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach Rejonowy Zespół Doradców w Łowiczuzaprasza na szkolenie nt; Zasady gospodarsowania na obszarach szczególnie narażonych (tzw. OSN) - Alina Kosiorek ŁODR Bratoszewice Stan gleby a plonowanie roślin - Marzena Swat Firma PPH Bogdan Makro- i...
07.01.2013
Rozporządzeniem nr 2/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2012 r. zostały określone powierzchnie wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych...
01.01.2013
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn....
21.09.2012
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rejonowy Zespół Doradców w Łowiczuzaprasza na szkolenie nt : Wymogi Wzajemnej Zgodności (cross compliance) w gospodarstwach rolnych w zakresie dobrostanu zwierząt (bydło i trzoda chlewna)– prowadzący lek. wet. Jerzy Kowalczyk  – Powiatowy Inspektorat Weterynarii...
06.08.2012
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 marca 2012 r. został utworzony obszar specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003. Obszar obejmuje tereny położone w województwie mazowieckim i łódzkim. W powiecie łowickim na terenie gminy Zduny ochroną objetych jest 1129,24 ha i na...
13.07.2012
Dzik – czarny z białymi kłami na zielonym tle – to herb Kiernozi,  która prawa miejskie miała nadane dwukrotnie i dwukrotnie je traciła, a ten herb, na pamiątkę legend, z której jedna mówi o Władysławie Jagielle polującym w tych lasach na kiernozy (dziki).Dzień Kiernozkiego Dzika jest imprezą...
09.07.2012
W dniu 8 lipca w Chąśnie na terenie kompleksu sportowo rekreacyjnego, odbył się Festyn rodzinny zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną z Chąśna. Patronat honorowy objął wójt gminy Chąśno Dariusz Reczulski.Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Chąśnie rozpoczęła się latem 2010 roku....

Strony