Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Zaproszenie do udziału w warsztatach pn. „Innowacje w produkcji, przetwórstwie, logistyce, marketingu i sprzedaży żywności wysokiej jakości"

Show the MENU

SIR

28.07.2017

 

logotyp

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez Partnera KSOW Piotra Korwin Kochanowskiego.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

ZAPROSZENIE

 

Partner KSOW Piotr Korwin Kochanowski oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zs. w Bratoszewicach zapraszają na warsztaty w ramach realizacji operacji

pn. Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych
w województwie łódzkim.

 

Warsztaty nt: Innowacje w produkcji, przetwórstwie, logistyce, marketingu i sprzedaży żywności wysokiej jakości, mają na celu dotarcie do jak najszerszej reprezentacji podmiotów zainteresowanych wdrażaniem w województwie łódzkim innowacji na rzecz żywności najwyższej jakości i skracania łańcucha dostaw żywności. Tematyka warsztatów ma na celu uzupełnienie wiedzy uczestników z zakresu innowacji, budowy marki oraz form i metod kooperacyjnych pozwalających na efektywne konkurowanie na rynku artykułów żywnościowych najwyższej jakości.

 

Terminy i miejsca warsztatów:

 

28 sierpnia (poniedziałek) - Skierniewice - ul. Pomologiczna 18 - sala konferencyjna w budynku Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach

29 sierpnia (wtorek) - Łódź - ul. Łąkowa 11 - sala im. Prof. Jakuba Wujka (IV piętro) Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi

30 sierpnia (środa) - Piotrków Trybunalski - ul. Kasztelańska 9 - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

31 sierpnia (czwartek) -  Kościerzyn - gm. Wróblew - Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w Kościerzynie

 

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz zapisy*:

 

Jan Bocian - koordynator
e-mail: janciconiaatgmail [dot] com

 

* zapisy trwają do 18 sierpnia 2017 r. Prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego
i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adresem poczty elektronicznej: j
anciconiaatgmail [dot] com

Liczba miejsc ograniczona!

Do pobrania: