!!! Uwaga!!! Od 14 do 29 września 2018 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc suszową !!! Szczegóły tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach SIR - PROW 2014-2020

Show the MENU

SIR

03.10.2017

 

 

                „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”   

Materiał opracowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020


    

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
zs. w Bratoszewicach zaprasza do udziału w szkoleniach organizowanych w ramach realizacji Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Realizacja operacji ma na celu dotarcie do jak najszerszej reprezentacji podmiotów zainteresowanych wdrażaniem w województwie łódzkim innowacji związanej z produkcją trzody chlewnej, ochroną roślin warzywnych i sadowniczych, hodowlą ziemniaka, ochroną owadów zapylających, przetwórstwem produktów rolnych, hodowlą zwierząt oraz produkcją biopaliw. Realizacja operacji może przyczynić się powstania grup operacyjnych EPI na terenie województwa łódzkiego.

Realizacja szkoleń odbędzie się w terminach 9.10.2017 r. – 30.11.2017 r.

Niebawem podamy dokładne terminy poszczególnych szkoleń.

Zgłoszenia na poszczególne szkolenia przyjmujemy od dnia 5.10.2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Tematy szkoleń i formy realizacji:

 

1.       Seminarium pn. "Nowości w produkcji trzody chlewnej" - jednodniowe – Piotrków Trybunalski – 25.10.2017 r. - ostatnie wolne miejsca

2.       Seminarium pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin warzywnychdwudniowe – Skierniewice – 28 - 29.11.2017 r.

3.       Szkolenie pn. „Postęp biologiczny w hodowli ziemniaka" – jednodniowe – Kościerzyn - 27.11.2017 r.

4.       Seminarium pn. „Owady zapylające – szansą na przetrwanie rolnictwa” – seminarium jednodniowe (bez noclegu) + wyjazd studyjny dwudniowy (1 nocleg) – seminarium Bratoszewice; wyjazd studyjny Puławy – w trakcie ustalania terminu - 20-22.11.2017 r. - brak wolnych miejsc

5.       Seminarium pn. „Innowacyjne sposoby ochrony roślin sadowniczych” – dwudniowe – Skierniewice – 23 - 24.10.2017 r.

6.       Wyjazd studyjny pn. „Poszukiwanie i przygotowanie potencjalnych członków grup operacyjnych w województwie łódzkim – na przykładzie dobry praktyk z województwa opolskiego”  - dwudniowy – woj. opolskie – 18 - 19.10.2017 r.

7.       Wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne i ekologiczne metody przetwórstwa produktów rolnych szansą na przetrwanie małych gospodarstw rolnych na ziemi łódzkiej” – trzydniowy – woj. podkarpackie – w trakcie ustalania terminu - 6-8.11.2017 r. - brak wolnych miejsc

8.       Wyjazd studyjny pn. „Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych, hodowli zwierząt, produkcji biopaliw wdrażane na terenach województwa podlaskiego” – trzydniowy – woj. podlaskie – 14-16.11.2017 r. -  brak wolnych miejsc

 

 

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Więcej informacji oraz zapisy*: 

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

tel. 797 187 074

                                                                                    

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adresem poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl (oryginał należy zabrać z sobą na szkolenie) lub złożeniu go osobiście w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, ul. Nowości 32; Bratoszewice - pokój 6 (budynek hotelu, parter) od pon. do pt. w godz. 7.00 – 15.00.

Do pobrania: 
PDF icon Karta zgłoszeniowa (537.629 kB)