Informacje ogólne

Show the MENU

Kursy chemizacyjne

Minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisując rozporządzenie w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin stworzył możliwość przedłużenia wcześniej wydawanych uprawnień w tym zakresie. Rolnicy, którzy mają dokument potwierdzający ukończenie szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin będą mogli przedłużyć te uprawnienia uczestnicząc jedynie w szkoleniu uzupełniającym (jednodniowym, 7-godzinnym). Rolnicy, którzy nie mają jeszcze dokumentu, będą uczestniczyli w szkoleniu podstawowym (dwudniowym, 14-godzinnym).

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach organizuje szkolenia na terenie całego województwa łódzkiego.

Celem szkoleń – podstawowego i uzupełniającego – jest przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenie kończy się egzaminem testowym. Uczestnik, który zaliczy test przed komisją otrzymuje ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA W ZAKRESIE OCHRONY ROŚLIN. Jest ono ważne przez 5 lat.
 
Zaświadczenie uprawnia do:

  • zakupu bardzo toksycznych i toksycznych środków ochrony roślin
  • stosowania środków ochrony roślin.

Ponadto rolnik mający zaświadczenie bez problemu otrzyma płatności bezpośrednie oraz spełni jeden z ważnych warunków, by ubiegać się o fundusze unijne.

Zaświadczenie jest niezbędne podczas kontroli Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa – jego brak skutkuje nałożeniem mandatu.

Koszt szkolenia:

  • szkolenie podstawowe - 120 zł
  • szkolenie uzupełniające (po okazaniu zaświadczenia ukończenia szkolenia podstawowego) - 80 zł

Zapisy na szkolenia przyjmowane są w rejonowych zespołach doradców ŁODR. Adresy oraz numery telefonów można znaleźć na ostatniej stronie miesięcznika RADA lub na stronie www.lodr-bratoszewice.pl

Na ww. stronie internetowej można również zarejestrować się na szkolenie – w zakładce: e-nabór na kursy.

ŁODR zs. w Bratoszewicach zapewnia profesjonalne przeprowadzenie szkolenia oraz wykwalifikowanych i sprawdzonych wykładowców.

Szkolenia organizowane są w oparciu o Ustawę o ochronie roślin z 18 grudnia 2003 r. (DzU nr 11 z 27 stycznia 2004 r. poz. 94 z późn. zm.) oraz Ustawę z 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (DzU poz. 455 z 12 kwietnia 2013 r.).

Joanna Kwiatkowska


 Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych

Program kursu obejmuje 48 godzin zajęć (10 spotkań szkoleniowych); składa się z części teoretycznej, praktycznej oraz nauki jazdy kombajnem zbożowym. Kurs zakończy się egzaminem. Po złożeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnicy otrzymują zaświadczeniem o ukończeniu kursu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o uzyskaniu i uzupełnieniu wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Uczestnicy powinni być pełnoletni i mieć prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdami wolnobieżnymi, np. kat. T, B, C lub D.

Przewidywany koszt kursu wynosi 500 -700 zł (w zależności od liczby uczestników).

Zapisy przyjmuje:

Marek Mazurkiewicz – kurs organizowany w Piotrkowie Trybunalskim
tel. 44/ 646 10 48 w. 53; kom. 519 301 078

Waldemar Trupinda