UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Listopad 2021

Show the MENU
Listopad 2021

Aby pobieranie było możliwe, musisz się zalogować

Pobierz numer
Spis treści 

WIADOMOŚCI, INFORMACJE
4 Prosto od rolnika
5 Ile od hektara?
5 Wstępne wyniki PSR 2020
9 Ułatwienia w RHD
AGROTECHNIK RADZI
10 Projekt AGROBANK
12 Nowe odmiany do sadu
13 Ważne w uprawie kukurydzy
15 Dzień kukurydzy na ziarno
16 Zboża przewódkowe
ZOOTECHNIK RADZI
17 Czy warto inwestować w dobrostan zwierząt
19 Doradztwo somatyczne
EKONOMIKA I PRZED SIĘ BIOR CZOŚĆ
21 Ceny nawozów mineralnych
22 Informacje rynkowe
27 Dobrowolne ubezpieczenie w KRUS
28 Pomoc dla producentów świń
na obszarach ASF

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
29 Z tradycją w tle
30 Po wędliny do Hamczyków
31 Płot subsydiowany
33 Wiejsko - czarodziejsko
EKOLOGIA I ŚRODOWISKO
35 Kącik meteorologiczny
36 Poprawa gospodarki wodnej Łódzkiego
37 Agroenergia
38 By nie wygineły konie
40 Soki bio z certyfi katem
MECHANIZACJA I BHP W ROLNICTWIE
42 Konferencja i jubileusz 43 Rola agregatów
45 Dobre bo z Polski. Kawał solidnej maszyny

W DOMU I W OGRODZIE
46 Znakomicie wygląda i... leczy
47 Radość przyprawiania
48 Bez mąki?!
49 Naleśniki

NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO
50 „Nie każdą niteczkę w jedną igiełeczkę”
51 Tańce narodowe
52 Krzyż przydrożny

ARiMR
NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO
SERWIS REGIONALN

54 Wzdymy i mozole
54 Listopad w tradycji
55 Trzeba patrzeć w przyszłość
56 Swojskie smaki
57 Highland Beef znad Pilicy