UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Listopad 2019

Show the MENU
Listopad 2019

Aby pobieranie było możliwe, musisz się zalogować

Pobierz numer
Spis treści 

WIADOMOŚCI, INFORMACJE

Konferencja kukurydziana 2
Skarby kulinarne ziemi łódzkiej 4
Ważne wydarzenia i terminy 5
„Milkpol” ― firma z tradycją i sukcesami 7
Żółta strefa ASF w Łódzkiem 8
Podsumowanie konkursów 9

AGROTECHNIK RADZI

Potrzeby nawozowe roślin

10

Zboża jare oraz rośliny bobowate

13

ZOOTECHNIK RADZI

Długa droga do dobrostanu zwierząt

16

Zahamujmy ASF

18

 

EKONOMIKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Wywłaszczanie gruntów i nieruchomości

19
Ceny nawozów mineralnych 20
Informacje rynkowe 21
Wyższe podatki i opłaty lokalne w 2020 r.! 26
 Zmiana cen ziemi do kredytów preferen-
cyjnych
27

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Wsparcie rynku produktów pszczelich 28
Stawki płatności bezpośrednich 30

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

Usuwanie folii rolniczych 31
Kalendarz biodynamiczny 32
Kącik meteorologiczny 33
Moja instalacja fotowoltaiczna 34
Zimowa przerwa w nawożeniu 35

MECHANIZACJA I BHP W ROLNICTWIE

Bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie
rolnym
36
Jak palić w piecu czysto i ekonomicznie? 37

W DOMU I W OGRODZIE

Ziemniak odkrywany na nowo

38

Do smaku

40

EMMA ― figury gipsowe

41
Szydełkowanie to wyzwanie 41

NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO

Sacrum i profanum 43
Potrafią zadziwić 44

 

WFOŚiGW

ARiMR

SERWIS INFORMACYJNY

Doradztwo rolnicze w Turcji na wzór
polskiego?
49
Sposób na SUKCES 50
Błażej Stolarski ― rolnik, aktywista społeczno-
gospodarczy, filantrop, polityk,
publicysta
52
Kilka garstek dyni z męża zucha czyni... 53
Lubelskie zioła 54
Podpatrywali i... zdobywali doświadczenia 55
Antybiotykooporność 57