Zapraszamy na konferencję Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - PIB

Show the MENU
14.11.2023

Zapraszamy do udziału w konferencji

pt.: „Prezentacja efektów prac zrealizowanych przez IBPRS-PIB w latach 2021 – 2023 na rzecz MRiRW”

organizowanej przez Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego - PIB

w dniach 7 – 8 grudnia 2023.

 

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, tj.

- stacjonarnej w Warszawie w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – PIB, ul. Rakowiecka 36, sala A

- w formie on-line – (połączonej z webinarium (za pośrednictwem platformy ZOOM)).

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszenia (w załączniku).

Więcej informacji na stronie:

https://www.ibprs.pl/prezentacja-efektow-prac-zrealizowanych-przez-ibprs-pib-w-latach-2021-2023-na-rzecz-mrirw/

 

Poniżej do pobrania program oraz formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

 

Do pobrania: 
Plik Program (140.022 kB)