Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

Z wizytą u ministra

Show the MENU
27.07.2017
Marek Sarwa i Tadeusz Morawski, zastępcy dyrektora Łódzkiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach,
z wizytą u Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi, 25 lipca br. (GB)