Wymiana eternitowych pokryć dachowych, edycja II

Show the MENU
30.11.2023

  Wymiana eternitowych pokryć dachowych, edycja II

 

   Już niebawem rolnicy ponownie będą mieli możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie do wymiany dachu z eternitu na swoich budynkach gospodarskich. Nabór wniosków potrwa od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. 

   Jest to już druga edycja tego programu. Poprzednia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem rolników. Złożono w niej około 47 tysięcy wniosków na kwotę łączną prawie 600 milionów złotych. W tej edycji na ten cel przeznaczono 250 milionów złotych. O dofinasowanie z tego programu nie mogą się starać rolnicy, którzy otrzymali pomoc w pierwszej edycji tego programu.

  W regulaminie programu wymiana pokryć dachowych z azbestu w stosunku do poprzedniej edycji wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, m.in.:

  • umożliwiono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich;
  • zmniejszono liczbę załączników do wniosku;
  • wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni;
  • wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

     O dopłaty do wymiany dachu z eternitu w ramach najbliższego naboru będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, które są ubezpieczone jako rolnicy, lub otrzymały płatności bezpośrednie w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku). Muszą być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, posiadać numer gospodarstwa, być osobą pełnoletnią.

   Wsparcie można otrzymać maksymalnie na 500m2 dachu. Kwota wsparcia się nie zmieniła i wynosi 40zł/m2

 

  opracował: Jacek Olas