Wyjazd szkoleniowy - „Hodowla zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt” - podsumowanie

Show the MENU
30.11.2023

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zorganizowało w dniach 9-13 października 2023 r. szkolenie wyjazdowe do Szwecji nt.: „Hodowla zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt” realizowane w zakresie SIR w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023.

W szkoleniu wzięli udział doradcy zatrudnieni w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego, którzy zajmują się tematyką rozwoju rolnictwa społecznego w Polsce.

Uczestnicy mieli okazję zobaczyć hodowle zwierząt gospodarskich, które realizują usługi terapeutyczne i poznać dobre praktyki.

Gospodarstwa rolne prezentowały dobre przykłady w zakresie hodowli zwierząt gospodarskich w celu prowadzenia terapii z udziałem zwierząt dla osób z różnymi potrzebami specjalnymi np. osób z chorobami psychicznymi, osób niepełnosprawnych, osób wymagających reintegracji. Z takiego wsparcia gospodarstw opiekuńczych w Szwecji korzystają też osoby wypalone zawodowo oraz młodzież i dzieci z długimi nieobecnościami w szkołach (tzw. fobia szkolna).

Zasadniczą rolę w działaniach terapeutycznych odgrywają konie. Wykorzystywane są one na przykład w terapii osób niepełnosprawnych - gospodarstwo Stallyckan dysponuje specjalną windą osobową dostosowaną do pomocy fizycznej osobom niepełnosprawnym w wejściu na konia. Gospodarstwo SylviaKPersson pomaga m.in. osobom wypalonym zawodowo jak radzić sobie z dużym stresem, prowadzi coaching grupowy. Gospodarstwo Varviks Gard z kolei Jest ukierunkowane na ochronę bioróżnorodności a jego zadania społeczne to reintegracja, integracja i edukacja. Trafiają tu osoby długotrwale bezrobotne, wykluczone z rynku pracy nawet ponad 20 lat. Przyczyny wykluczenia są różne; pobyt w zakładzie karnym, niepełnosprawność i często z nią związana długotrwała choroba somatyczna czy psychiczna. Gospodarstwo Valdalens Djur& Natur prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 13-15 ze szczególnymi potrzebami np. w spektrum autyzmu lub z zaburzeniami neuropsychicznymi. Tu też pracuje się z końmi. Uczestnicy odkrywają siebie, siebie nawzajem i swoje relacje. Otrzymują informację zwrotną na temat tego, czego chcą, co czują i myślą, na temat swoich schorzeń i widzą możliwości zmian. Dla indywidualnego dostosowania terapii w gospodarstwach opiekuńczych wykorzystywane są również inne zwierzęta: kozy, owce, króliki, kury, krowy, psy czy koty. Podopieczny sam wybiera, którym zwierzęciem chce się opiekować, z którym pracować i się rozwijać. Poprzez opiekę nad zwierzętami, sami przestają być obiektem opieki. Gospodarstwa opiekuńcze oferują bardzo szeroki zakres pomocy, z której mogą korzystać osoby z różnymi deficytami.

Gospodarstwa pełniące funkcje społeczne to innowacyjne rozwiązanie, które jest coraz powszechniej stosowane w wielu krajach europejskich. Poprzez wykorzystanie tych wyjątkowych miejsc, jakimi są właśnie gospodarstwa opiekuńcze, pomagamy osobom wymagającym wsparcia.