Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje

Show the MENU
15.03.2024

Komunikat - nowe terminy na sprzedaż i stosowanie środków

W drugiej połowie 2023 r. pojawiło się sześć Rozporządzeń wykonawczych Komisji (UE) mówiące o nieodnowieniu zatwierdzenia następujących substancji czynnych:

1) Bentiawalikarb

2) S-metolachlor

3) Metiram

4) Triflusulfuron-metyl

5) Klofentezyna

6) Dimoksystrobina.

Informacje dotyczące nowych terminów na sprzedaż i stosowania środków ochrony roślin zamieszone są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Produkcja Roślinna/ Ochrona roślin – stosowanie/ Komunikat - nowe terminy na sprzedaż i stosowanie środków).

Żródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/komunikat---nowe-terminy-na-sprzedaz-i-stosowanie-srodkow

Bentiawalikarb

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2657 z dnia 6 listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej bentiawalikarb, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L, 2023/2657, 23.11.2023) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 13 czerwca 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną bentiawalikarb do dnia 13 grudnia 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 13 czerwca 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 13 listopada 2024 r.;
 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 13 czerwca 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 13 grudnia 2024 r.

S-metolachlor

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2024/20 z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej S-metolachlor, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L, 2024/20, 03.01.2024) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 23 kwietnia 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną S-metolachlor do dnia 23 lipca 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 23 kwietnia 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 23 czerwca 2024 r.;
 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 23 kwietnia 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 23 lipca 2024 r.

Metiram

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2455 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej metiram, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 2023/2455, 08.11.2023) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 28 maja 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną metiram do dnia 28 listopada 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 28 maja 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 września 2024 r.;
 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 28 maja 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 28 listopada 2024 r.

Triflusulfuron-metyl

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2513 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej triflusulfuron-metyl, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 2023/2513, 17.11.2023) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 20 lutego 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną triflusulfuron-metyl do dnia 20 sierpnia 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 lutego 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 30 czerwca 2024 r.;
 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 20 lutego 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 20 sierpnia 2024 r.

Klofentezyna

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/2456 z dnia 7 listopada 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej klofentezyna, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 2023/2456, 08.11.2023) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 11 maja 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną klofentezyna do dnia 11 listopada 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 11 maja 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 31 sierpnia 2024 r.;
 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 11 maja 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 11 listopada 2024 r.

Dimoksystrobina

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/1436 z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia substancji czynnej dimoksystrobina, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, oraz w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 i rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/408 (Dz.U. L 176, 11.7.2023, str. 10–13) wskazano, że substancja czynna nie jest dopuszczona do stosowania w środkach ochrony roślin. Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wycofania z dniem 31 stycznia 2024 r. zezwoleń na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin, w skład których wchodzi przedmiotowa substancja czynna. 

Jednocześnie, wyżej wymienione rozporządzenie ustanowiło terminy sprzedaży i stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimoksystrobina do dnia 31 lipca 2024 r.

Z uwagi na powyższe, ustanowiono terminy na zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin, w skład których wchodzi powyższa substancja czynna, w następujący sposób:

 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 stycznia 2024 r. mogą być sprzedawane i dystrybuowane do dnia 31 maja 2024 r.;
 • środki ochrony roślin wprowadzone do obrotu do dnia 31 stycznia 2024 r. mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane do dnia 31 lipca 2024 r.

komunikat PIORiN