UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Instrukcja nawożenia soi

Show the MENU
30.10.2020

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach opracowała Instrukcję nawożenia soi i udostępniła ją na swojej stronie internetowej pod adresem: https://schr.gov.pl/p,270,instrukcja-nawozenia-soi

Instrukcja nawożenia soi w sposób syntetyczny i przejrzysty przedstawia zagadnienia dotyczące m.in. metod pobierania próbek gleby do badań odczynu i zasobności w składniki mineralne w uprawie soi, zasad pobierania próbek gleby do oznaczania zawartości azotu mineralnego, sposobów obliczania dawek składników nawozowych (CaO, N, P, K, Mg, S).

Przedstawiając powyższe, Departament  Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji (SWI) zwraca się z uprzejmą prośbą o szerokie rozpowszechnienie informacji o ww. instrukcji wśród pracowników jednostek doradztwa oraz wśród zainteresowanych rolników.


Marek Cieśliński

Główny Specjalista

Wydział Transferu Wiedzy i Doradztwa

Departament Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi