Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Szkolenia z zakresu "Stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy" - sprawdź

Kurs dla kombajnistów - sprawdź

Szczegóły w zakładce: Szkolenia zawodowe - sprawdź

 

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA - wyjazd studyjny nt. założenia i prowadzenia hodowli ślimaka

Show the MENU

SIR

31.07.2019

''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja realizowana przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach oraz Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskichzaprasza do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn.: „Rozwój innowacyjnych form przedsiębiorczości pozarolniczej na obszarach wiejskich”,

który odbędzie się w dniach 9-11.08.2019 r. na terenie woj. łódzkiego.

Wyjazd studyjny organizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

 

 W programie:

 

1)      Wykłady o tematyce związanej z hodowlą ślimaka tj.:

- rozpoczęciem hodowli ślimaka, teoria - omówienie infrastruktury i technologii hodowli  (m.in. wymagania dotyczące wielkości pomieszczeń do reprodukcji i inkubacji jaj; wymagania dotyczące hodowli, niezbędnego sprzętu i ich kosztu – ocieplenie pomieszczenia, regały do produkcji, nawilżacze do powietrza, systemy wymiany powietrza, kuwety do inkubacji, ziemia do znosów, sterownik mikroklimatu)

- hodowlą ślimaka w Europie, gatunkami hodowlanymi, różnicami pomiędzy gatunkami

- hodowlą ślimaków do produkcji kosmetyków - teoria i pokaz

- procesem technologicznym od skupu ślimaka po gotowy produkt przy uwzględnieniu niezbędnych wymagań jakościowych (produkt docelowy puszka lub mrożonka)

2) Wizyty w gospodarstwach/firmach zajmujących się hodowlą ślimaków do produkcji kosmetyków oraz do branży spożywczej podczas której zostaną omówione aspekty hodowli ślimaka w praktyce – zajęcia na terenie gospodarstwa/ firmy:

- pokaz i omówienie praktyczne hodowli ślimaków

- przedstawienie profesjonalnej hodowli i różnic w prowadzeniu gospodarstw

- koszty związane z hodowlą i prowadzeniem tego typu działalności

- zagrożenia wynikające z założenia hodowli ślimaka

- współpraca z odbiorcami, zasady nadzoru oraz skupu ślimaków

 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe.

 Ilość miejsc: 30

 Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 5.08.2019 r. do godz. 15.00

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby które zakwalifikują się na szkolenie otrzymają potwierdzenie na adres e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji:

Anna Lichman – główny specjalista ds. innowacji

e-mail: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl

tel. 797 187 074 

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem pod adres poczty elektronicznej: a [dot] lichmanatlodr-bratoszewice [dot] pl (po zakwalifikowaniu się oryginał zgłoszenia należy zabrać z sobą na wyjazd). Karta zgłoszeniowa załączona poniżej.

Do pobrania: 
PDF icon KARTA ZGŁOSZENIOWA (249.33 kB)