Wyniki II etap (Finał Wojewódzki)

Show the MENU

Działanie KSOW na lata 2014 – 2020 (Działanie 13 – Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich), priorytet PROW na lata  2014-2020 (Priorytet 1: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich), cel KSOW na lata  2014 -2020  (3.1 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich)

           

Nagrody sfinansowane zostały  w ramach Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa łódzkiego na lata 2016-2017

 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl

 

 

Finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska 2017 r.

W centrali Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach w dniu 24 października br. odbył się finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Ekologii i Ochronie Środowiska. W konkursowych zmaganiach wzięli udział rolnicy oraz uczniowie szkół rolniczych.

Uczestnicy, których w Bratoszewicach powitali Marek Sarwa dyrektor ŁODRzs. w Bratoszewicach oraz Tadeusz Morawski –  II zastępca dyrektora ośrodka rozwiązywali test składający się z 30 pytań obejmujących następujące zagadnienia:

   -  rolnictwo ekologiczne w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności o których mowa w art. 16 ust.1 lit.a lub b rozporządzenia nr 1305/2013 oraz promocja jakości życia na wsi lub promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego

   - zasady cross- compliance

   - ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki rolniczej w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie optymalizacji wykorzystania przez mieszkańców obszarów wiejskich zasobów środowiska naturalnego

   - odnawialne źródła energii

   - program rolnośrodowiskowo - klimatyczny w tym upowszechnianie wiedzy w zakresie dotyczącym zachowania różnorodności genetycznej roślin lub zwierząt

 

Następnie 10 najlepszych osób z testu odpowiadało na pytania ustne. O wygranej decydowała suma punktów z testu oraz odpowiedzi ustnych.

Komisji konkursowej przewodniczył Tadeusz Morawski - II zastępca dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach.

W konkursowych zmaganiach zwyciężyli:

I miejsce - Kamil Gniatkowski, gm. Kodrąb, powiat radomszczański

II miejsce - Elżbieta Olczyk, gm. Jeżów, powiat brzeziński

III miejsce - Bartłomiej Leśnik, gm. Burzenin, powiat sieradzki

 

Pozostałe miejsca zajęli:

IV miejsce - Mateusz Dałek, gm. Zduny, powiat łowicki

V miejsce - Bartłomiej Łyga , gm. Klonowa, powiat sieradzki

VI miejsce - Dominik Kaczmarek, gm. Koluszki, powiat łódzki wschodni

VII miejsce - Michał Budka , gm. Zduńska Wola, powiat zduńskowolski

VIII miejsce - Łukasz Wojtan, gm. Sulmierzyce, powiat pajęczański

IX miejsce  - Maciej Olczyk, gm. Radomsko, powiat radomszczański

X miejsce - Bartosz Kornacki, gm. Zduńska Wola, powiat zduńskowolski

 

Uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz pucharami Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau oraz dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach Marka Sarwy. Nagrody wręczali: p. Tomasz Jędrzejczak – z-ca dyrektora KRUS w Łodzi, p. Anna Fita – przedstawiciel ARiMR Oddziału terenowego w Łodzi, p. Kazimierz Perek- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, p. Andrzej Błaszczyński – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli , p. Maria Kubica- sekretarz Urzędu Gminy w Zdunach oraz Marek Sarwa – dyrektor ŁODR zs. w Bratoszewicach i  Tadeusz Morawski - II z-ca dyrektora ŁODR zs. w Bratoszewicach.

 

 

 

 

Sponsorzy olimpiady

 

Nazwa sponsora

1.

Agencja Restrukturyzacji   i Modernizacji Rolnictwa  -  Oddział Terenowy w Łodzi                                

2.

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi                                              Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego                                                                   

3.

Gmina Kamieńsk                                                       

4.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Łodzi                                                                                 

5.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  w Łodzi                                                         

6.

Starostwo Powiatowe w Kutnie                                          

7.

Starostwo Powiatowe w Poddębicach

8.

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli

9.

Urząd Gminy Kodrąb                                      

10.

Urząd Gminy w Dmosinie                                                   

11.

Urząd Gminy w Dobryszycach                                                   

12.

Urząd Gminy w Krośniewicach                                                     

13.

Urząd Gminy w Nieborowie                                                       

14.

Urząd Gminy w Strykowie                                   

15.

Urząd Gminy w Zdunach                                               

16.

Urząd Gminy w Zduńskiej Woli                                            

17.

Urząd Gminy w Żychlinie                                              

18.

Wydawnictwo APRA

19.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego                                           

20.

 Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs.
w  Bratoszewicach                                          

 

Wszystkim sponsorom, uczestnikom olimpiady i ich opiekunom serdecznie dziękujemy.

 

 

                                                                                                               Aneta Kutkowska

Fot. Bogusława Walkiewicz

Krzysztof Grzelak

 

Wyniki II etap (Finał Wojewódzki)