Pracownicy PZDR

Show the MENU

doradca rolnośrodowiskowy

Dyżur:
biuro rejonu – w poniedziałki, czwartki w godz. 8.00-16.00
tel. 519 301 055

doradca rolnośrodowiskowy

Dyżur:
biuro rejonu – w środy w godz. 8.00-16.00
GOKiS w Łaniętach –w poniedziałki w godz. 8.00-13.00
tel. 517 738 669

Dyżur:
Urząd Miasta i Gminy w Żychlinie – w czwartki w godz. 9.00-16.00
tel. 517 739 151

Dyżur:
Urząd Miasta i Gminy w Żychlinie – w czwartki w godz. 8.00-12.00
Bank Spółdzielczy w Oporowie – w poniedziałki w godz. 8.00-12.00
Urząd Gminy Bedlnie – w środy w godz. 8.00-12.00
PK w Łaniętach - I wtorek miesiąca w godz. 8.00-12.00                                                        
UG w Nowych Ostrowach- I wtorek miesiąca w godz. 12.00-15.00
tel.: 516 815 236

Urząd Gminy w Kutnie, ul. Witosa 1 – w środęi w godz. 8.00-16.00
tel. 519 301 057

doradca rolnośrodowiskowy

Dyżur:

PK Dąbrowice ul. Stary Rynek 31  – wtorek 8.00-13.00

PK Krośniewice ul. Poznańska 15– w czwartki w godz. 8.00-16.00

Urząd Gminy Nowe Ostrowy – w poniedziałki w godz. 8.00-15.00

 

tel. 516 815 823   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyżur:
Urząd Gminy Strzelce – poniedziałek w godz.8.00-15.00
BS w Oporowie– w środy w godz. 8.00-13.00
tel. 785 257 843

Dyżur:
Urząd Gminy w Krzyżanowie – w poniedziałki w godz. 8.00-15.00
tel. 516 815 717

konsultant ds. OZE

Dyżur:
Bank Spółdzielczy w Oporowie – w czwartki w godz. 8.00-12.00
Urząd Gminy w Bedlnie – w poniedziałki w godz. 8.00-15.00
tel. 519 301 056