Pracownicy

Show the MENU

PZDR Tomaszów Mazowiecki
ul. Farbiarska 20/24
tel. 44 724 29 24
e-mail: k [dot] malinskiatlodr-bratoszewice [dot] pl

Dyżur
poniedziałek – piątek,
godz. 7 - 15

Zastępca kierownika

Doradca rolny i rolnośrodowiskowy

tel. 885 904 460
e-mail: a [dot] swiatekatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania:

UG Będków
ul. Parkowa 3, pok. 15 (sala konferencyjna)

Dyżur
środa,
godz. 8.30 - 12.00

tel. 516 816 062
e-mail: m [dot] szymanskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania: 

powiat Tomaszów Mazowiecki

Doradca rolny i rolnośrodowiskowy

tel. 517 738 347
e-mail: m [dot] szydlowskiatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania

Budziszewice Gminna Biblioteka Publiczna
ul. J.Ch. Paska 85

Dyżur
poniedziałek,
godz. 8 - 15

Urząd Gminy Żelechlinek 
ul. Pl. Tysiąclecia 1, pok. 4

Dyżur
czwartek,
godz. 8 - 15

Doradca rolny 

tel. 519 301 095
e-mail: m [dot] dulasatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania

Gminna Ośrodek Kultury
ul. Konrada Kika 2, pok. 4
Czerniewice

Dyżur
środa
godz. 8 - 15

tel. 531 070 752
e-mail: h [dot] worachatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania

Urząd Gminy Inowłodz 
ul. Spalska 2, pok. 5

Dyżur
poniedziałek,
godz. 8 - 15

tel. 519 301 094
e-mail: p [dot] ciszewskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania: 

Urząd Gminy Rokiciny

ul. Tomaszowska 9, sala konferencyjna

Dyżur
poniedziałek
godz. 8 - 15

Doradca rolny i rolnośrodowiskowy

tel. 519 301 093
e-mail: m [dot] miniatorskiatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania:

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Mościckiego 9, sala konferencyjna
Rzeczyca

Dyżur
wtorek
godz. 8 - 15

 

tel. 517 738 764
e-mail: ewa [dot] brzezinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania

Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki
ul. Prez. I. Mościckiego 4, pok. 1

Dyżur
wtorek
godz. 8 - 15

Doradca rolny

tel. 517 739 569
e-mail: j [dot] pryczekatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania 

Urząd Gminy Ujazd
ul. Pl. Kościuszki 6, sala konferencyjna (pok. 16)

Dyżur
poniedziałek,
godz. 9 - 15 (godz. 7-9 – targowisko)

tel. 516 815 908
e-mail:
l [dot] karasinskaatlodr-bratoszewice [dot] pl

Teren działania: 

powiat Tomaszów Mazowiecki