Charakterystyka powiatu

Show the MENU

Powiat piotrkowski podzielony jest na 11 gmin, w tym jedna z nich - Gmina Sulejów, jest gminą miejsko-wiejską, a pozostałe 10, to gminy wiejskie.