UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zmiany w przemieszczaniu zwierząt gospodarskich!!!

Show the MENU
15.01.2021

Z dniem 01.01.2021r. została podjęta decyzja dotycząca wycofania druków zgłoszeń dwupodpisowych (tj. zgłoszenie przemieszczania zwierzęcia podpisanego jednocześnie przez zbywającego i nabywającego).

Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodsarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych. W przypadku posiadania druków dwupodpisowych ( na których jest możliwość złożenia podpisu zarówno przez nabywającego, jak i przez zbywającego) należy pamiętać, aby taki druk był podpisany tylko przez jednego z posiadaczy. Obowiązujące formularze dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt znajdują się na stronie internetowej Agencji w zakładce: ,,Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt'': https://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich.html.