Szkolenie dla KGW

Show the MENU
18.02.2020

W dniu 17.02.2020 r. w sali konferencyjnej Banku Spółdzielczego Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy odbyło się szkolenie zorganizowane przez PZDR Łęczyca dla Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu łęczyckiego.

Na szkoleniu zostały omówione następujące tematy:

1. Prowadzenie dokumentacji podatkowej przez KGW;

2. Wymogi sanitarne w przypadku produkcji i sprzedaży produktów żywnościowych;

3. Pozyskiwanie środków z UE w ramach PROW 2014-2020 w tym modernizacja gospodarstw rolnych.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Panią Mariolę Palczewską- kierownik Działu Obsługi bezpośredniej z Urzędu Skarbowego w Łęczycy i  przez Panią Edytę Kijak - główną specjalistkę ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki z ŁODR zs.  w Bratoszewicach oraz przez Pana Adriana Stefańskiego -  specjalistę ds. produkcji i ekonomiki wsi z ŁODR zs. w Bratoszewicach  PZDR Łęczyca.

 Na spotkaniu obecni również byli przedstawiciele ARiMR BP Łęczyca.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Smela