Szkolenia chemizacyjne

Show the MENU
01.12.2016

Od 24 maja 2013 r. obowiązują dwa rodzaje szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, tzw. szkoleń chemizacyjnych. W związku z tym ogłaszamy nabór na szkolenia:

  • PODSTAWOWE - dla osób przystępujących do szkolenia po raz pierwszy. Szkolenie trwa14 godzin i odbywa się w ciągu 2 dni. Cena 98 zł od osoby.
  • UZUPEŁNIAJĄCE - dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe lub posiadają zaświadczenie wystawione przez szkołę, o którym mowa poniżej i po 5 latach od ich wystawienia zobowiązane są do odnowienia kwalifikacji. Szkolenie trwa 7 godz. i odbywa się w ciągu 1 dnia. Cena 64 zł od osoby.

Warunkiem udziału jest przedstawienie zaświadczenia z poprzedniego szkolenia chemizacyjnego wydanego nie wcześniej, niż od 2004 r. lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, którzy posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę, że w toku ich nauki zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia z programu szkolenia chemizacyjnego nie są zobowiązani do odbycia szkolenia podstawowego.

Szkolenia uzupełniające będą się odbywać we wszystkich gminach powiatu tomaszowskiego, szkolenia podstawowe zbiorczo w wybranej - centralnej dla powiatu - gminie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkolenia mogą być prowadzone w grupach nie większych niż 30 osób. O przyjęciu decyduje kolejniość zgłoszeń. Kandydaci nieprzyjęci na szkolenie z powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby uczestników otrzymają propozycję udziału w szkoleniu w innym terminie lub w innej miejscowości.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania udziału do doradców ŁODR pracujących w gminach lub do Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego Tomaszów Mazowiecki (adres w nagłówku strony).

ZAPRASZAMY

instruktor oraz uczestnicy kursu podczas szkolenia