Spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu programu azotowego

Show the MENU
23.01.2019

     Dnia 22.01.2019 r. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach- PZDR Łęczyca  we współpracy z Gminą Świnice Warckie przeprowadzał spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla rolników z zakresu programu azotowego. Ilość osób uczestnicząca w spotkaniu potwierdziła potrzebę przeprowadzania szkoleń w tym zakresie. Ustawa z 20 lipca 2017r. Prawo wodne, wprowadziła na terenie całego kraju obwiązek działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. 

Część szkoleniową przeprowadzała Pani Ewa Kłosińska – Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, pracownik ŁODR z/s w Bratoszewicach oraz Pan Adrian Stefański – pracownik ODR w Łęczycy. Każdy z uczestników otrzymał materiały informacyjne oraz szereg informacji w zakresie wymaganej dokumentacji i sposobu jej wypełniania. W trakcie szkolenia rozgorzała dyskusja, podczas której uczestnicy mogli wymienić się poglądami oraz doświadczeniami. 

 

żródło: http://www.swinicewarckie.com.pl