PROW 2014-2020. Nabór wniosków- wrzesień 2019 r. do Małej Retencji, październik 2019 r. - Rolniczego Handlu Detalicznego

Show the MENU
29.08.2019

 

W wrześniu rolnicy będą mogli ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc finansową na inwestycje w tzw. małą retencję, a w pażdzierniku na rolniczy handel detaliczny.

 

Pierwszy  nabór wniosków zaplanowano na wrzesień. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą, w tym  m.in. na budowę zbiorników wodnych, studni głębinowych, zakup systemów nawadniających i pomiarowych.

Z kolei w październiku ma ruszyć nabór wniosków na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony dla tych rolników, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Wsparcie o jakie mogą się ubiegać wynosi maksymalnie 100 tys. zł. W katalogu inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, są m.in. budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, dostosowanie pomieszczeń do przechowywania produktów żywnościowych oraz służących przygotowaniu posiłków, zakup potrzebnych do tego sprzętów i urządzeń.

Rośnie premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. W tym roku można będzie uzyskać od 150 do nawet 250 tys. zł. Wnioski o takie wsparcie będzie można składać w Agencji już w sierpniu.