UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Praktyczne wdrażanie integrowanej ochrony roślin dla upraw rolniczych

Show the MENU
07.07.2016
grupa ludzi pozująca do zdjęcia na parkingu

Pracownicy z Rejonu Łódź Wschód brali udział w szkoleniu uzupełniającym praktyczną wiedzę z integrowanej ochrony roślin zorganizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział Radom 7 i 8 lipca b.r.

Zajęcia teoretyczne obejmowały zagadnienia prawne, racjonalnego nawożenia w gospodarstwie rolnym, prowadzenia i przechowywania dokumentacji , stosowania środków ochrony roślin w kontekście ochrony środowiska.

Diagnostyka chorób i szkodników roślin rolniczych z elementami kompleksowej ochrony roślin odbyła sie na polach Pokazowego Gospodarstwa Ekologicznego w Chwałowicach .

Rozpoznaliśmy szereg klasycznych chorób zbóż m.in. rdzę brunatną, źdzbłową, łamliwość podstawy źdzbła, septoriozę liści czy brunatną plamistość liści. Wśród  szkodników , które były najpierw czerpakowane  na poletkach uprawnych były wciornastki i mszyce.

Praktyczne zajęcia były świetną okazją do wymiany doświadczeń w zakresie rozpoznawania chorób i szkodników  zbóż, kukurydzy, rzepaku, ziemniaków i buraków.

Ewa Gładysz

znak na murze CDR w Brwinowie