Pierogowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego

Show the MENU
20.06.2022

W dniu 11 czerwca 2022 roku odbył się konkurs „Pierogowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego” organizowany przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach polegający na samodzielnym ulepieniu i ugotowaniu pierogów, z dostarczonych przez organizatora składników. Z Rejonu Kutna udział wzięły dwa Koła Gospodyń Wiejskich:

- KGW Pniewo -gm. Bedlno

- KGW Stanisławice- gm. Bedlno

Pierwsze miejsce w Pierogowych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego zajęło KGW Pniewo, KGW Stanisławice zdobyło wyróżnienie.

Celem konkursu było kultywowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.

Laureaci zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez ŁODR zs. w Bratoszewicach.

                                                               Foto i tekst: Anna Olba