Obszary ograniczeń przy ASF

Show the MENU
14.02.2020

Obszary ograniczeń przy ASF

W procedurach zapobiegania rozprzestrzenianiu się  oraz zwalczaniu tej chorby wyznacza się różne obszary ograniczeń, w zależnosci od ryzyka jej wystąpienia;

-  " obszar zagrożenia", zwany strefą niebieską, to teren, na którym stwierdza się występowanie ASF u trzody chlewnej.

 -"obszar objety ograniczeniami", zwany strefą czerwoną, na którym odnotowano występowanie pomoru u dzików.

- "obszar ochronny" , zwany strefą żółtą" jest to strefa buforowa, obszar na którym jeszcze choroba nie wystapiła ani u dzików ani u świn, ale ze względu na podwyższone zagrożenie wynikające z bliskości występowania zakażeń w populacji dzików( strefa czerwona), należy podjąć działania prewencyjne.