LOKALNE PARTNERSTWO DS. WODY

Show the MENU
09.09.2020

W powiecie kutnowskim realizowany jest pilotażowy program tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody. Zebrane doświadczenia, identyfikacja problemów  i wypracowane rozwiązania zostaną wykorzystane w pozostałych powiatach.  Celem współpracy będzie diagnoza obszaru powiatu pod kątem posiadanych zasobów wody, analiza stanu urządzeń wodnych, zapotrzebowania na wodę na potrzeby ludzi i produkcji. W związku z tym w Orłowie Kolonii 4 września br. spotkali się rolnicy, w tym działający w ramach spółek wodnych, izb rolniczych, przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz firm i instytucji mających znaczące oddziaływanie na wykorzystanie zasobów wodnych na terenie powiatu kutnowskiego. Organizatorem spotkania i jednocześnie koordynatorem projektu  jest Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.  Podczas spotkania prelegenci przedstawili następującą tematykę: pozyskiwanie funduszy przez spółki wodne, wybrane zagadnienia z prawa wodnego,  działalność Spółki Wodnej Bedlno. Odbył się wyjazd terenowy, którego celem była prezentacja jazu na Moszczenicy.                                                     Poniżej fotorelacja.

Tekst i zdjęcia: Bożena Jóźwiak