DOŻYNKI MIEJSKO-POWIATOWE BRZEZINY 2017

Show the MENU
12.09.2017

Dożynki miasta Brzeziny oraz powiatu brzezińskiego odbyły się10 września w Brzezinach. Tradycyjnie tegoroczne święto plonów rozpoczęło się mszą św. w kościele pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Brzezinach. Po uroczystym nabożeństwie korowód dożynkowy przemieścił się na teren Muzeum Regionalnego, gdzie wszyscy zostali serdecznie powitani przez włodarzy miasta. Starostowie dożynek Renata Kobiera wraz z Romanem Działakiem poświęcony bochen chleba przekazali staroście brzezińskiemu Edmundowi Koteckiemu, natomiast dzban pełen miodu odebrał burmistrz miasta Marcin Pluta.

       Następnie – zgodnie z ceremoniałem – przedstawiciele obecnych gmin wręczali przygotowane przepiękne wieńce, po czym rozpoczęła się część artystyczna, w której brali udział: Zespół Tańca Ludowego „Harnam”, zespół „Iskra” z Jeżowa, zespół „Co noc” oraz „Colorado Band” i „Bałucka Kapela Podwórkowa”.

       Około godziny 17 dokonano uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom IX Powiatowego Konkursu Orki, który odbył się w przededniu dożynek. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach miał w tym swój miły akcent, gdyż był fundatorem wręczanych zwycięzcom nagród. ŁODR reprezentowany był na dożynkach przez: Annę Gołaszewską, Krystynę Machę oraz Urszulę Styczyńską-Kowalską. W dalszym ciągu imprezy dzięki paniom z koła Gospodyń Miejskich „Babeczki Chili” można było skosztować zalewajki po brzezińsku oraz bigosu przygotowanego przez uczennice Technikum Gastronomicznego.

       Impreza dożynkowa cieszyła się dużym zainteresowaniem rolników oraz okolicznych mieszkańców.

 

Tekst i fot.: Urszula Styczyńska-Kowalska

Anna Gołaszewska