UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Dożynki Gminno - Parafialne w Poświętnym

Show the MENU
19.10.2018

Święto Plonów odbyło się w dniu 16 września 2018 roku w Studziannie na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Gospodarzami uroczystości byli: wójt Gminy Poświętne Michał Franas. Całym uroczystościom towarzyszyła piękna słoneczna pogoda co sprzyjało uczestnikom i licznej publiczności w celebrowaniu dnia święta plonów oraz dobrej zabawie. Wydarzeniem wieczoru był koncert Zespołu AKCENT, a niekwestionowaną gwiazdą dożynkowych koncertów Zenek Martyniuk.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się o godz. 14.00 od uroczystej polowej mszy św., której początkiem było symboliczne przejście barwnego korowodu  przed ołtarz.

Po skończonej mszy św. odbył się dalszy ceremoniał związany z tradycyjnym zwyczajem i obrzędem. Wójt Gminy Poświętne Michał Franas jako gospodarz uroczystości przywitał wszystkich przybyłych gości.

Po zakończonej części powitalnej Starostowie Dożynek przekazali Wójtowi bochen chleba – symbol trudu pracy rolnika oraz jego miłości do ziemi. W dalszej kolejności zgodnie z tradycją ludowo-dożynkową nastąpiło tzw. ośpiewanie i otańczenie wieńców. Swe zdolności wokalno-artystyczne zaprezentowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości Poświętne, Studzianna i Brudzewice. W swym przemówieniu wójt podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości, a także nawiązał do zrealizowanych na terenie gminy inwestycji, podjętych działań na rzecz jej rozwoju oraz perspektyw na przyszłość. Na zakończenie wójt wraz z przewodniczącym RG oraz w asyście dzieci podzielił się z zebranymi mieszkańcami i gośćmi otrzymanym chlebem dokonując tym samym symbolicznego podziału tegorocznych zbiorów.