Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zasady ochrony przed ASF

Show the MENU
13.01.2020

 

 

 

 

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym, zasady ochrony przed ASF

W celu ochrony stada przed afrykańskim pomorem świń konieczne jest przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji. Jest to niezbędne minimum, które powinno funkcjonować w każdym stadzie utrzymującym trzodę chlewną.

1.Zabezpieczenie gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie w systemie otwartym podwójnym ogrodzeniem o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub  z wykopanym krawężnikiem.

2.Ograniczenie możliwości wchodzenia na fermę. Bramy wjazdowe oraz drzwi muszą pozostać zamknięte. Wejście do gospodarstwa jest jednym z kluczowych punktów kontroli. Dla osób postronnych okres braku kontaktu ze zwierzętami powinien wynosić minimum 24 godziny.

3.Osoby, które muszą wejść do gospodarstwa powinny:

 • umówić wizytę z wyprzedzeniem, pozostawić odzież osobistą  w strefie brudnej przebieralni,
 • wziąć prysznic i przebrać się w odzież fermową,
 • pozostawić samochód w ściśle określonym miejscu przed budynkami fermy,
 • unikać, jeśli to możliwe, bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami.

4.Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni, posiadanie dokumentacji przestrzegania tego programu. Wykończenie i przystosowanie budynków, powinno uniemożliwić gryzoniom wejście do wnętrza chlewni, wędrówkę po pomieszczeniach, wyszukiwanie wody i pokarmu.

5.Przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku) i posiadanie dokumentacji wykonywania tych zabiegów.

6.Prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Na fermach, gdzie w ciągu roku wykorzystuje się więcej niż dwa samochody przeznaczone do transportu zwierząt ryzyko pojawienia się choroby jest znacznie wyższe w porównaniu do gospodarstw, do których wjeżdża mniej pojazdów.

7.Zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt domowych (psów, kotów).

8.Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym.

9.Zapewnienie, aby:

 • Osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą trzody chlewnej w innych stadach,
 • do budynków, w których są utrzymywane świnie nie wchodziły osoby postronne,
 • osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

10.Posiadanie w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:

 • dokumentację przestrzegania wymagań określonych w punktach 4–6,
 • rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie,
 • program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz sprzętu mającego kontakt ze zwierzętami,
 • zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia.

11.W bramach wjazdowych wyłożone powinny być maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym, a także przed wejściem do pomieszczeń w których trzymane są świnie.

12.Nie karm trzody chlewnej odpadkami kuchennymi.

13. Rejestruj świnie w bazie ARiMR i zgłaszaj przemieszczenie do 7 dni od zdarzenia.

14. Nie kupuj świń niewiadomego pochodzenia.

 

Jak wynika z doniesiń Inspekcji Weterynaryjnej, kupowanie swiń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego od osób prowadzących nielegalnie lub niezgodnie z przepisami

prawa działania w zakresie przemieszczania świń lub dzików albo ich produktów było przyczyną przeniesienia zakażenia wirusem ASF dla zdecydowanej wiekszości ognisk stwierdzonych w 2016 roku.