UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Agroturystyka - dodatkowe źródło dochodu dla gospodarstw rolnych

Show the MENU
19.11.2019

W Polsce  wypoczynek  w gospodarstwach agroturystycznych jest coraz częstej wybieraną formą spędzania wolnego czasu. W tej sytuacji  agroturystyka może stać się dodatkowym źródłem dochodu dla gospodarstw rolnych i warto się nią zainteresować.

Co to jest agroturystyka?

Agroturystyka – to forma wypoczynku, która łączy działalność turystyczną z rolniczą w funkcjonującym gospodarstwie rolnym. Pozwala na poznanie przez turystów poprzez bezpośredniego kontaktu z rolnikiem stylu życia i pracy w gospodarstwie, a równocześnie odpoczywać i korzystać z walorów gospodarstwa i otoczenia oraz przygotowanych atrakcji i ofert.

Kto może świadczyć usługi agroturystyczne?

Rolnik - pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osoba, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.

Korzyści dla rolnika z prowadzenia agroturystyki

- pozyskanie dodatkowego źródła dochodu

- stworzenie dodatkowych miejsc pracy – chęć zostania ludzi młodych w gospodarstwach rolnych i prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

- poznawanie nowych ludzi i ich obyczajów

-  kontakt z innymi ludźmi dający inspirację i motywację do działania

Korzyści dla turysty z pobytu w gospodarstwie agroturystycznym

- wypoczynek w środowisku odmiennym od warunków życia i pracy  na obszarach zurbanizowanych

- kontakt z życiem wiejskim, zwierzętami domowymi i inwentarskimi

- poznawanie rzemiosła ludowego , folkloru wsi, twórców ludowych

- smakowanie świeżej żywności

- obcowanie z naturą

- udział w domowej produkcji żywności (masło, sery, przetwory , pieczenie chleba)

Zakładając gospodarstwo agroturystyczne należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów:

- czy posiadamy tzw. „wolne zasoby”,  np. rzadko używane pokoje

- czy gospodarstwo zlokalizowane jest  na terenie atrakcyjnym turystyczne, różnorodnym pod względem krajobrazu i walorów przyrodniczo – kulturowych

- jest oddalone od zakładów przemysłowych, tras szybkiego ruchu

- dysponuje miejscem do wypoczynku, przygotowania np. ogniska lub grilla

- posiada miejsce do organizacji gier i zabaw dla dzieci

- dobrze oznakowany dojazd do gospodarstwa

- dysponuje sprzętem do rekreacji

- ma przygotowaną ofertę miejsc ciekawych do poznania i zwiedzania

 Prawne aspekty prowadzenia działalności agroturystycznej

Zgodnie z art.6 Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców działalność polegająca na wynajmowaniu przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczeniu w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów nie jest działalnością gospodarczą i oznacza, że rolnik, który, prowadzi działalność agroturystyczną oraz ogranicza się do wymienionych działań, nie podlega obowiązkowi złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Działalność w zakresie agroturystyki korzysta też z przywilejów podatkowych. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1991, Nr 80, poz. 350, Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z późniejszymi zmianami) stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są:

dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5. 

Podsumowując agroturystka może umożliwić poszukiwanie przez rolników dodatkowych dochodów, aktywizować do działania całe rodziny i wzbogacać lokalną gospodarkę. 

Bazę gospodarstw agroturystycznych w województwie łódzkim można  obejrzeć na stronie    www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce- Informacje branżowe-Rozwój Obszarów Wiejskich-baza agroturystyczna.