150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Zaproszenie

Show the MENU

 

Zaproszenie do uczestnictwa

w konkursie wiedzy, pt. ”Rolnictwo ekologiczne”

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach  organizuje konkurs wiedzy, pt. „Rolnictwo ekologiczne”.

Konkurs skierowany jest do rolników oraz uczniów szkół rolniczych z terenu województwa łódzkiego, którego celem jest upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców województwa  na temat rolnictwa ekologicznego.

Konkurs polega na rozwiązaniu testu „Rolnictwo ekologiczne”, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach www.lodr-bratoszewice.pl w zakładce  OLIMPIADY I KONKURSY (do wybory jest plik DOC lub PDF). Test  oraz kartę zgłoszenia należy pobrać, wydrukować, a następnie po wypełnieniu wysłać na adres Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ul. Nowości 32 95-011 Bratoszewice lub na adres mailowy: sekretariatatlodr-bratoszewice [dot] pl  z dopiskiem Konkurs Ekologiczny 2018.

Harmonogram konkursu:

Data

Czynność

07.05.2018

Ogłoszenie konkursu

30.05.2018

Termin nadsyłania prac (decyduje data stempla pocztowego)

17.06. 2018 r.

Ogłoszenie wyników konkursu

 

Spośród terminowo nadesłanych prac wraz z prawidłowo podpisaną kartą zgłoszenia komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, wyłoni 3 laureatów, którzy z testu wiedzy otrzymali największą liczbę punktów.

Więcej informacji nt. konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu, który jest dostępny do pobrania na stronie internetowej w zakładce Olimpiady i Konkursy.

 

 

Do pobrania: 
PDF icon Regulamin konkursu (419.84 kB)
Plik Karta zgłoszenia (43.156 kB)
Plik pytania konkursowe (48.91 kB)
PDF icon pytania konkursowe (234.488 kB)