Wyniki Konkursu Wiedzy Rolnictwo Ekologiczne

Show the MENU

Logo ŁODRWyniki „Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne”

Konkurs wiedzy Rolnictwo ekologiczne” zorganizowany został przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

Głównym celem konkursu jest rozpowszechniania wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska oraz zdrowej żywności.

 

Do konkursu przystąpiło    12  uczestników z województwa łódzkiego. Konkurs odbył się w jednym etapie, w terminie  od 27.04.2020 do 15.05.2020.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z pytań jednokrotnego wyboru, które opracowane zostały na podstawie opracowań oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska

Test został udostępniony do pobrania na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce „Olimpiady i Konkursy”

Zakres tematyczny pytań obejmował następujące zagadnienia:

 • Ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami wynikającymi z prowadzonej w gospodarstwie rolnym działalności;
 • Zasad dobrej praktyki rolniczej;
 • Odnawialnych źródeł energii;
 • Wytwarzaniu produktów rolniczy sposób nie zagrażający zdrowiu ludzi i zwierząt
  oraz zdrowotności roślin;
 • Zapewnienia warunków dobrostanu zwierząt;
 • Prawidłowego użytkowania gruntów;
 • Propagowania standardów jakości;
 • Promocja gospodarstwa ekologicznego jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
 • Ochrony różnorodności genetycznej roślin i zwierząt
 • Program działań mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu

 

 

Nadesłane przez uczestników formularze testowe oceniała Komisja konkursowa w składzie:

1. Tadeusz Morawski –  II Zastępca Dyrektora ŁODR – przewodniczący

2. Bartłomiej Pijewski – Starszy specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska – sekretarz

3. Ewa Kłosińska – Kierownik Działu Ekologii i Ochrony Środowiska– członek

4. Katarzyna Rahmati-Adamczyk -   Specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska – członek

 

Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów.

O ostatecznej lokacie - oprócz punktacji – decydował również termin oraz godzina nadesłania odpowiedzi.

 

Laureatami Konkursu zostali:

 

- I miejsce – Agnieszka Bejmert, Kornaty, gmina Szadek, powiat Zduńskowolski

- II miejsce – Teresa Szczodrowska, Marianów Rogoski, gmina Rogów, powiat brzeziński

- III miejsce  - Elżbieta Olczyk, Marianówek, gmina  Jeżów, powiat brzeziński

 

Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami sfinansowanymi  ze środków

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

O terminie uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród, Laureaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

 

 

Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i wykazanie  wysokiego poziomu wiedzy z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.