UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyniki konkursu

Show the MENU

 

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

 

Ogłasza wyniki w internetowym „Konkursie Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021”

 

Którego Głównym celem było upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska.

 

 

Laureatami „Konkursu Wiedzy  Rolnictwo Ekologiczne i Ochrona Środowiska 2021” są:

Pierwsze miejsce – Monika Klarzak, gmina Krośniewice, powiat kutnowski

Drugie miejsce – Tadeusz Nowakowski, gmina Dmosin, powiat brzeziński

Trzecie miejsce – Elżbieta Olczyk, gmina Jeżów, powiat brzeziński

Laureatom Gratulujemy, natomiast wszystkim Uczestnikom Konkursu dziękujemy serdecznie za przesłane zgłoszenia i udział.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi  podczas „ Wojewódzkich Dni Pola Bratoszewice 2021”

Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami sfinansowanymi ze środków

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

O terminie uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród,

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie

lub informacja będzie przesłana na adres e-mail.