UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyniki konkursu

Show the MENU

XIII edycji ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2020 r.

 

Po raz kolejny Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach zorganizował Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie łódzkim.

Konkurs zrealizowany został w ramach operacji SIR pn. „XIII edycja ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne - finał wojewódzki.”, przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Celem konkursu było szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w ekologicznych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego. Konkurs jest uhonorowaniem najlepszych gospodarstw, które upowszechniają ekologiczne metody produkcji rolnej, a także propagują poprzez swoją działalność innowacyjne i prośrodowiskowe rozwiązania. Operacja przyczyniła się do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczestnikami, a także umożliwiła wymianę wiedzy i doświadczeń.

 

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ŁODR, w której skład weszli pracownicy Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, tj. Ewa Kłosińska-kierownik Działu REiOŚ, Andrzej Bartosik- główny specjalista ds. ekologii i ochrony środowiska w Zespole Technologii Produkcji Rolniczej, Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ŁODR zs. w Bratoszewicach Oddział w Piotrkowie Trybunalskim oraz Katarzyna Rahmati-Adamczyk specjalisty ds. ekologii i ochrony środowiska ,  oceniła zgłoszonych kandydatów i wybrała laureatów konkursu.

 

Kryteria oceny m.in.: stosowanie innowacyjnych rozwiązań, technologii, dostosowanie wyposażenia gospodarstwa do potrzeb, dbałość o nieprodukcyjne elementy środowiska, wysokość plonów, wartość produkcji sprzedanej w zł z 1 ha, procentowy udział wartości produktów przetworzonych w przychodach gospodarstwa, dostosowanie płodozmianu, zwiększenie bioróżnorodności w gospodarstwie, dobór roślin dostosowanych do zmian klimatu, propagowanie idei rolnictwa ekologicznego wśród rolników, edukacja konsumenta, edukacja młodzieży i dzieci. O ostatecznej lokacie w konkursie zadecydowała punktacja, zgodnie z regulaminem konkursu.

 

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Gospodarstwo pana Wojciecha Ślęzaka, położone w miejscowości  Woźniki w powiecie radomszczańskim

II miejsce Gospodarstwo pana Piotra Krajewskiego, położone w miejscowości  Wilczkowice Dolne w powiecie łęczyckim,

III miejsce Gospodarstwo pana Jarosława Jochemczuka, położone w miejscowości Dworszowice Pakoszowe w powiecie pajęczańskim

Oraz dwa wyróżnienia: dla gospodarstw pani Doroty Wołczyńskiej – Petro położonego w miejscowości  Zamoście w powiecie pajęczańskim oraz pana Krzysztofa Rzeźnickiego położonego w miejscowości Kazimierzów w powiecie rawskim.

 

Laureaci uhonorowani zostali nagrodami pieniężnymi sfinansowanymi w ramach operacji SIR

 

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Dotyczy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

Laureatom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej edycji Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne.

Ewa Kłosińska

 

Laureat I miejsca
Laureat I miejsca
Laureat II miejsca
Nagroda za II miejsce
Laureat III miejsca
Laureat III miejsca
Laureat wyróżnienia
Laureat wyróżnienia
Laureat wyróżnienia
Laureat wyróżnienia