Wyniki konkursu

Show the MENU

Wyniki

„Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”

2020

 

Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym zorganizowany został przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

z siedzibą w Bratoszewicach.  

 

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zagadnień związanych m.in. z prowadzeniem gospodarstwa domowego w nowych warunkach ekonomicznych, identyfikacją produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych, dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego, różnymi formami przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Do konkursu przystąpiło    25  uczestników z województwa łódzkiego. Konkurs odbył się w jednym etapie, w terminie  od 22.06.2020  - do 16.07.2020.

Uczestnicy rozwiązywali test składający się z pytań jednokrotnego wyboru, które opracowane zostały na podstawie wydawnictwa Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach – RADA (nr. 09/2019 – 06/2020).

Test został udostępniony do pobrania na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce „Olimpiady

i Konkursy”

Zakres tematyczny pytań obejmował następujące zagadnienia:

  • zasady zdrowego i racjonalnego  żywienia
  • agroturystyka i turystyka wiejskiej
  • ekologia i ochrona  środowiska wiejskiego
  • elementy rolnictwa społecznego, w tym zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych
  • produkty tradycyjne, lokalne i regionalne
  • dziedzictwo kulturowe   
  • przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
  • BHP w gospodarstwie rolnym     
  •  sprzedaż bezpośrednia produktów z gospodarstwa rolnego, przetwórstwo w ramach gospodarstwa, rolniczy handel detaliczny.

Nadesłane przez uczestników formularze testowe oceniała Komisja konkursowa w składzie:

1. Włodzimierz Lewandowski –  Zastępca Dyrektora ŁODR – przewodniczący

2. Edyta Kijak  – gł. specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki – członek

3. Izabela Fabijańska – specjalista ds. wspólnej polityki rolnej– członek

4. Maria Błaszczyk  gł. specjalista ds. wspólnej polityki rolnej – członek

 

Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów.

O ostatecznej lokacie - oprócz punktacji – decydował również termin oraz godzina nadesłania odpowiedzi.

 

Laureatami Konkursu zostali:

 

- I miejsceREGINA  PIĄTKOWSKA, Janów, gmina Nowosolna, powiat łódzki wschodni

- II miejsceANNA  ŻAK, Łódź, gmina Łódź, powiat łódzki grodzki

- III miejsce  - LUCYNA  DAŁEK, Osiek, gmina  Kocierzew, powiat łowicki

 

Laureaci uhonorowani zostaną nagrodami sfinansowanymi  ze środków

Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

O terminie uroczystego podsumowania konkursu oraz wręczenia nagród, Laureaci zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie.

 

 

Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i wykazanie  wysokiego poziomu wiedzy z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

 

 

Do pobrania: