150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyniki Konkursu

Show the MENU

Wyniki Konkurs wiedzy „ROLNICTWO  KOLOGICZNE”

Podczas Targów Rolnych „W sercu Polski” XX Wojewódzkiej Wystawy zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach odbyło się podsumowanie konkursu wiedzy, pt. „Rolnictwo ekologiczne”, organizowanego przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach.

Celem konkursu było upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród mieszkańców Łódzkiego w zakresie, m.in.: metod produkcji, wpływu odziaływania człowieka na otaczające go środowisko, a także zwiększania stanu świadomości ekologicznej osób związanych z obszarami wiejskimi oraz poprawy jakości wytwarzanej żywności.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu „Rolnictwo ekologiczne”, który był dostępny do pobrania na stronie internetowej Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i przesłaniu go do Ośrodka w terminie do 30.05.2018 r.

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora w składzie:

1. przewodniczący Tadeusz Morawski – II Zastępca Dyrektora ŁODR,

2. sekretarz Ewa Kłosińska – Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska,

3. członek Ireneusz Sadowski – Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej,

4. członek Ewa Szewczyk – Gł. specjalista ds. ogrodnictwa i roślin okopowych,

zebrała się 11 czerwca 2018 roku, dokonała zliczenia nadesłanych prac, otwarcia kopert, a następnie sprawdzenia poprawności rozwiązań testów. Do konkursu napłynęło 48 rozwiązanych testów.                             Nie stwierdzono żadnych braków formalnych w nadesłanych pracach.

Pytań testowych było 30, każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

30 punktów – nie stwierdzono

29 punktów – 4 nadesłane prace

28 punktów – 2 nadesłane prace

27 punktów –  3 nadesłane prace

26 punktów –  3 nadesłane prace

25 punktów –  7 nadesłanych prac

24 punktów –  4 nadesłane prace

23 punktów –  3 nadesłane prace

22 punktów –  2 nadesłane prace

21 punktów –  3 nadesłane prace

20 punktów –  5 nadesłane prace

19 punktów –  2 nadesłane prace

18 punktów –  2 nadesłane prace

17 punktów –  1 nadesłana praca

16 punktów –  2 nadesłane prace

13 punktów –  5 nadesłanych prac

Zgodnie z regulaminem konkursu komisja wyłoniła 3 pierwsze miejsca z uzyskaną największą liczbą punktów z testu wiedzy.

Pierwsze miejsce i uzyskane 29 punktów zajęli ex aequo

 • Pacler Grzegorz Bednary, Gmina Nieborów,  
 • Zabost Łukasz Pilaszków 34, Gmina Łowicz,
 • Nowakowski Maciej Krzysztof Głowno, Gmina Głowno,
 • Pierścieniewski Adrian Stare Orenice, Gmina Bielawy,

Drugie miejsce i uzyskane 28 punktów zajęli ex aequo

 • Mannowska-Borycka Aleksandra Rogi, Gmina Wielgomłyny,
 • Olczyk Elżbieta Marianówek, Gmina Jeżów

Trzecie miejsce i uzyskane 27 punktów zajęli ex aequo

 • Falkowski Mateusz Stary Waliszew,  Gmina Bielawy,
 • Stawiński Sylwester Łęka 9, Gmina Piątek,
 • Kowalski Szymon Lipce Reymontowskie, Gmina Lipce Reymontowskie

Nagrodę główną oraz puchary dla laureatów pierwszego miejsca ufundował dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach Marek Sarwa. Komisja postanowiła uhonorować dyplomami uznania i drobnymi nagrodami książkowymi laureatów drugiego i trzeciego miejsca. Nagrody dla laureatów drugiego i trzeciego miejsca ufundowali:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi,
 • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego,

Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i wykazanie tak wysokiego poziomu wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego, ochrony środowiska oraz żywności ekologicznej. Już dzisiaj zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.