150 000  Premii Młodego Rolnika nabór do 0108. 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wynik konkursu Wiedzy o wiejskimgospodarstwie domowym

Show the MENU

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi” 

Działanie KSOW na lata 2014-2020 (Działania 9 – „Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji” ) priorytet PROW  na lata 2014-2020 (Priorytet 1: „Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich”)  Cel KSOW na lata 2014-2020 (Cel 1: „Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”

 

Nagrody sfinansowane zostaną w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego Jednostki Regionalnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego na 2018-2019

Informujemy, ze istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW w bazie partnerów! Można to zrobić na stronie internetowej KSOW. Zachęcamy do odwiedzania portalu internetowego http://ksow.pl  

 

Wyniki

„Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym”

 

Konkurs Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym organizowany jest przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i jest jednym z elementów Operacji pod tytułem:

VIII Targi – „Jesień w polu i ogrodzie” – Kościerzyński Dzień Ziemniaka

 

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zagadnień związanych m.in. z prowadzeniem gospodarstwa domowego w nowych warunkach ekonomicznych, identyfikacją produktów tradycyjnych, lokalnych i regionalnych, dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego, różnymi formami przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Do konkursu przystąpiło 28 uczestników z województwa łódzkiego. Konkurs odbył się w jednym etapie, w terminie  30.08.2019  - 05.09.2019. Uczestnicy rozwiązywali test składający się z pytań jednokrotnego wyboru, które opracowane zostały na podstawie wydawnictwa Łódzkiego ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedziba w Bratoszewicach – RADA (nr. 10/2018 – 07/08/2019) oraz informacji zawartych na stronie internetowej Ośrodka.

Test został udostępniony do pobrania na stronie internetowej Ośrodka, w zakładce „Olimpiady i Konkursy”

Zakres tematyczny pytań obejmował następujące zagadnienia:

  • zasady zdrowego i racjonalnego  żywienia
  • agroturystyka i turystyka wiejskiej
  • ekologia i ochrona  środowiska wiejskiego
  • elementy rolnictwa społecznego, w tym zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych
  • produkty tradycyjne, lokalne i regionalne
  • dziedzictwo kulturowe   
  • przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
  • BHP w gospodarstwie rolnym     
  •  sprzedaż bezpośrednia produktów z gospodarstwa rolnego, przetwórstwo w ramach gospodarstwa, rolniczy handel detaliczny

Nadesłane przez uczestników formularze testowe oceniała Komisja konkursowa w składzie:

1. Włodzimierz Lewandowski –  Zastępca Dyrektora ŁODR – przewodniczący

2. Edyta Kijak  – gł. specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki – członek

3. Irena Babczyńska – gł. specjalista ds. gospodarstw wiejskich i agroturystyki – członek

4. Mariola Hernas – gł. specjalista ds. wspólnej polityki rolnej – członek

Każdy uczestnik mógł zdobyć maksymalnie 30 punktów. O ostatecznej lokacie - oprócz punktacji – decydował również termin oraz godzina nadesłania odpowiedzi.

 

Laureatami Konkursu zostali:

- I miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł uzyskała – Elżbieta Olczyk , gm. Jeżów, powiat brzeziński

- II miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 800,00 zł uzyskała – Anna Żak, gm. Łódź, powiat łódzki grodzki

- III miejsce oraz nagrodę pieniężną w wysokości 600,00 zł uzyskała – Justyna Malejka, gm. Kocierzew, powiat łowicki

 

Nagrody sfinansowane zostały ze środków Unii Europejskiej w ramach

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

Laureatom gratulujemy, wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału i wykazanie tak wysokiego poziomu wiedzy z zakresu wiejskiego gospodarstwa domowego.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

Do pobrania: