UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Ogłoszenie o konkrusie

Show the MENU

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach zaprasza  gospodarstwa ekologiczne z województwa łódzkiego  do udziału

w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne - finał wojewódzki

Konkurs ten ma na celu, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy, z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w  Radomiu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą pocztową do 15 lipca 2020r. na adres Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs w Bratoszewicach, Odział w Piotrkowie Trybunalskim ul. Kasztelańska 9, 97-300 Piotrków Trybunalski lub mailowo: a [dot] bartosikatlodr-bratoszewice [dot] pl

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora ŁODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie zgłoszony do Konkursu Krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska ŁODR zs w Bratoszewicach:

Ewa Kłosińska  tel. 42 719 89 28  lub  kom. 519 301 052

Andrzej Bartosik  tel. 44 646 10 48 lub kom. 516 815 885

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu znajdują się w załączonym poniżej Regulaminie.

 

Konkurs realizowany jest w ramach operacji SIR pn. „XIII edycja ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne - finał wojewódzki.”, realizowanej przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

 

 

 

Do pobrania: