Mistrzowie Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2012

Show the MENU
Zdjęcie przedstawia Mistrzów Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2012 w kategorii ROLNICY

Wyniki etapu wojewódzkiego
Podczas uroczystego otwarcia XXI Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej Rol-Szansa zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2012. Konkurs AgroLiga  organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym – przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Tegoroczni laureaci szczebla wojewódzkiego zostali uhonorowani pucharami Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Dyrektora ŁODR. Wyłonieni wojewódzcy mistrzowie w kategoriach: Rolnicy i Firmy, zostali zgłoszeni do eliminacji krajowych. Krajowy finał Konkursu AgroLiga 2012 odbędzie się w Warszawie w I kwartale2013 roku i to wówczas okaże się czy możemy poszczycić się kolejnym Mistrzem Krajowym AgroLigi z województwa łódzkiego.
Przypomnę, że w poprzednich edycjach Konkursu zaszczytny tytuł Mistrza Krajowego Konkursu AgroLiga z województwa łódzkiego otrzymało czterech rolników i dwie firmy.
Natomiast wroku ubiegłym Wicemistrzem Krajowym XX edycji Konkursu AgroLiga 2011 w kategorii Rolnicy zostali Państwo Wioletta i Sylwester Imiołek z Krępy w gminie Domaniewice powiat łowicki, którzy specjalizują się w towarowej produkcji mleka. Laureatem Krajowym XX edycji Konkursu AgroLiga 2011 w kategorii Firmyzostało PPHU „MĄK-POL” Piotr Wlazły z Burzenina w powiecie sieradzkim - przedsiębiorstwo rodzinne zajmujące się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż, hurtową sprzedażą mąki i otrąb oraz produkcją i sprzedażą detaliczną pieczywa.

Przypomnę, że w poprzednich edycjach Konkursu zaszczytny tytuł Mistrza Krajowego Konkursu AgroLiga z województwa łódzkiego otrzymało czterech rolników i dwie firmy.
Natomiast w roku ubiegłym Wicemistrzem Krajowym XX edycji Konkursu AgroLiga 2011 w kategorii Rolnicy zostali Państwo Wioletta i Sylwester Imiołek z Krępy w gminie Domaniewice powiat łowicki, którzy specjalizują się w towarowej produkcji mleka. Laureatem Krajowym XX edycji Konkursu AgroLiga 2011 w kategorii Firmy zostało PPHU „MĄK-POL” Piotr Wlazły z Burzenina w powiecie sieradzkim - przedsiębiorstwo rodzinne zajmujące się wytwarzaniem produktów przemiału zbóż, hurtową sprzedażą mąki i otrąb oraz produkcją i sprzedażą detaliczną pieczywa.

Kategoria ROLNICY
Zaszczytny tytuł Mistrz Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2012 w kategorii ROLNICY otrzymali Państwo Stanisława i Andrzej Tarnowscy z Cieślina w gminie Rozprza

Gospodarstwo o powierzchni 62,5 ha, w tym 44 ha własne, pozostałe dzierżawione. Uprawiane zboża przeznaczone są w całości na produkcję pasz własnych. Główny kierunek działalności - chów trzody chlewnej - to 160 loch stada podstawowego, od których uzyskuje się rocznie około 3 tysiące prosiąt. Około 600 prosiąt przeznaczonych jest do tuczu w gospodarstwie, pozostałe są zbywane do stałych odbiorców do dalszej hodowli. Chów odbywa się w dwóch nowoczesnych chlewniach; w pierwszej utrzymywane są lochy i prosięta, w drugiej tuczniki. Gospodarstwo posiada w pełni wyposażony park maszynowy i urządzenia zapewniające gospodarowanie na wysokim poziomie. Zadbano także o estetykę gospodarstwa i spełnienie wymogów zasad wzajemnej zgodności. Przestrzegane są zasady BHP. Oprócz rolników w gospodarstwie pracuje syn Maciej, posiadający przygotowanie rolnicze i duże zamiłowanie do pracy w rolnictwie. Gospodarstwo współpracuje z doradcami ŁODR Oddział Piotrków Trybunalski.

Kategoria FIRMY
Mistrzem Województwa Łódzkiego w Konkursie AGROLIGA 2012 w kategorii FIRMY został Zakład Przetwórstwa Zbożowego JAKPOL Jakub Woźny z miejscowości Świny w gminie Koluszki

Założycielami firmy są Agnieszka i Jakub Woźny. Firma powstała w 1992 roku na bazie prowadzonej Hurtowni Mąki i Produktów Zbożowych.W 1998 młyn rozpoczął przemiał pszenicy i posiadał wydajność do 70 ton na dobę, obecnie do 150 ton na dobę pszenicy i od 2011 r. żyta do 50 ton na dobę. Na przełomie roku 2007-2008 młyn został całkowicie zmodernizowany, skomputeryzowany i jest jednym z najnowocześniejszych młynów tego typu w Polsce. Młyn wyposażony jest w mieszalnik mąk o pojemności 500 ton i w silosy zbożowe o całkowitej pojemności 6,5 tys. ton. Firma posiada dwa Oddziały: Elewator Zbożowy w Rogowie (skup pszenicy, żyta, rzepaku), Punkt Skupu Zbóż w Zleszynie (skup zbóż). Firma posiada własny transport ciężarowy w ilości 14 zestawów do przewozu zboża, mąki i otrąb. Zabezpiecza potrzeby klientów ilościowo i terminowo.