UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Mistrzowie Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2010

Show the MENU

Konkurs AGROLIGA 2010 – etap  wojewódzki rozstrzygnięty
Podczas uroczystego otwarcia XVIII Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej Rol-Szansa 2010 zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2010. Konkurs AgroLiga organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym - przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub we współpracy z Redakcją Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes TVP S.A., Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
Tegoroczni laureaci szczebla wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2010 zostali uhonorowani pucharami Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Dyrektora ŁODR. Wyłonieni wojewódzcy mistrzowie w kategoriach: Rolnicy i Firmy, zostali zgłoszeni do eliminacji krajowych. Krajowy finał Konkursu AgroLiga 2010 odbędzie się w Warszawie w 2011 roku i to wówczas okaże się czy możemy poszczycić się kolejnym Mistrzem Krajowym AgroLigi z województwa łódzkiego.
 
Zaszczytny tytuł Mistrza Krajowego Konkursu AGROLIGA z naszego województwa posiada już czterech rolników i dwie firmy.
 
Mistrz Województwa Łódzkiego w Konkursie AGROLIGA 2010 w kategorii Rolnicy
Elżbieta i Józef Wróbel
Raczyn 88
gmina Czarnożyły
powiat wieluński
tel. 043/841 61 60
 
Gospodarstwo o powierzchni 9,64 ha GO. Główny kierunek produkcji to chów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym - 20 macior, 23 szt. prosiąt od maciory. Produkcja zwierzęca odbywa się w chlewni o pow. 379 m2 wybudowanej w 1997 roku. Budowa realizowana była z udziałem kredytu preferencyjnego MR. W  2003 roku rolnik korzystał z programu SAPARD dostosowując gospodarstwo do wymogów UE . Inwestycja obejmowała:  budowę płyty obornikowej o pow. 150 m2, zbiornika na gnojówkę o pow. 99,6 m3, ocieplony został strop chlewni i zamontowano sterowaną komputerowo wentylację, zakupiono maszyny do produkcji rolnej - ładowacz czołowy do obornika i dmuchawę do zboża.
Po wstąpieniu Polski do UE Pan Józef Wróbel dalej modernizował swoje gospodarstwo korzystając przy tym  z dostępnych środków unijnych w ramach SPO. W 2006 roku zrealizowana została inwestycja z wykorzystaniem środków z działania „ Inwestycje w gospodarstwach rolnych”  polegająca na modernizacji budynku chlewni (wymiana okien, ocieplenie ścian chlewni i wykonanie tynków zewnętrznych, zamontowanie automatycznego systemu zadawania pasz). Zakupiono również nowe maszyny do produkcji zwierzęcej (mieszalnik pasz, agregat do bielenia i myjka ciśnieniowa) oraz zakupiono zwierzęta stada podstawowego (loszki hodowlane).
W 2006  roku  realizowana była inwestycja budowy placu manewrowego 944 m2 . Przy  realizacji tej inwestycji rolnik korzystał ze środków SPO z działania  „Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem”.
Produkcja roślinna w gospodarstwie to uprawa zbóż paszowych (jęczmień jary - 3,29 ha; wydajność - 73 dt/ha, pszenica jara - 4,86 ha; wydajność  63 dt/ha oraz ziemniaki jadalne - 1,49 ha; wydajność - 446 dt/ha). Brakujące ilości zbóż rolnik kupuje od okolicznych rolników.
Obecnie gospodarstwo spełnia wymogi UE dla gospodarstw produkujących trzodę chlewną.
Za swoją działalność i osiągnięcia p. Wróbel został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla rolnictwa”
 
Mistrz Województwa Łódzkiego w Konkursie AGROLIGA 2010 w kategorii FIRMY
Grupa Producentów Owoców i Warzyw
„BIOTOMA” sp. z o.o.
Mroczki Małe 21A
gmina Błaszki
powiat sieradzki
tel. 43/829 06 18
e-mail: biuroatbiotoma [dot] pl
www.biotoma.pl
Prezes - Andrzej Winowicz
 
Grupa Producentów Owoców i Warzyw "BIOTOMA" powstała w 2007 r. Członkowie zrzeszenia zajmują się produkcją warzyw pod osłonami, głównie pomidora. Ogólna powierzchnia upraw całej Grupy wynosi ok. 20 ha pod szkłem. Produkcja wynosi ok. 100 tys. ton pomidora rocznie. Rośliny uprawowe utrzymywane są w wysokiej kulturze co przekłada się na znaczne plony o najwyższej jakości.
Gospodarstwa zrzeszone w Grupie posiadają Europejski Certyfikat jakości EUROPGAP. Jakość dostarczanych przez BIOTOMĘ produktów zapewnia kompleksowe zaplecze techniczne oparte na nowoczesnej technologii. Obiektami szklarniowymi steruje system komputerowy.Obiekty szklarniowe wyposażone są w komputery klimatyczne regulujące proces ogrzewania, wietrzenia, cieniowania oraz prowadzące monitoring wilgotności i EC podłoża. W uprawie pomidora Producentów wspierają doradcy specjalizujący się w tym zakresie. Do ochrony roślin stosuje się pełną ochronę biologiczną Do zapylania wykorzystuje się trzmiele.
Stosowanie takiej technologii pozwala praktycznie wyeliminować ochronę chemiczną oraz dostosować nawożenie do potrzeb roślin. Otrzymany w wyniku stosowania tej technologii pomidor spełnia wszelkie kryteria jakie stawiane są przez normy w zakresie bezpieczeństwa żywności.
Za środki unijne wybudowano i wyposażono nowoczesną sortownię pomidorów.
Wysoka jakość produktu umożliwiła firmie rozwinięcie współpracy ze znaczącymi kontrahentami. BIOTOMA posiada bogatą sieć kontaktów handlowych w kraju, a także na rynkach Unii Europejskiej oraz wschodnich.
Celem priorytetowym dla którego powstała Grupa Producentów Owoców i Warzyw "BIOTOMA" jest zapewnienie najlepszego i najzdrowszego produktu na rynku.