UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Mistrzowie Województwa Łódzkiego Konkursu AGROLIGA 2009

Show the MENU
Zdjęcie przedstawia Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „HORTMASZ”

Konkurs AGROLIGA 2009 – etap  wojewódzki rozstrzygnięty
Podczas uroczystego otwarcia XVIII Promocyjno-Handlowej Wystawy Rolniczej Rol-Szansa 2009 zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga 2009. Konkurs AgroLiga organizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym - przez Stowarzyszenie AgroBiznesKlub we współpracy z Redakcją Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. Tradycyjny patronat pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes TVP S.A., Prezes ARiMR i Prezes ARR. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Krajowych AgroLigi w kategoriach: Rolnicy i Firmy.
Tegoroczni laureaci szczebla wojewódzkiego konkursu AgroLiga 2009 zostali uhonorowani pucharami Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego oraz Dyrektora ŁODR. Wyłonieni wojewódzcy mistrzowie w kategoriach: Rolnicy i Firmy, zostali zgłoszeni do eliminacji krajowych. Krajowy finał Konkursu AgroLiga 2009 odbędzie się w Warszawie w lutym 2010 roku i to wówczas okaże się czy możemy poszczycić się kolejnym Mistrzem Krajowym AgroLigi z województwa łódzkiego.
Zaszczytny tytuł Mistrza Krajowego Konkursu AGROLIGA z naszego województwa posiada już czterech rolników i dwie firmy.

Tytuł Mistrz Województwa Łódzkiego Konkursu AgroLiga 2009 w kategorii ROLNICY otrzymali ANNA i JERZY DYŚKO z miejscowości Jasień, gmina Głuchów w powiecie skierniewickim.
Zdjęcie przedstawia Pana Jerzego Dyśko przy kombajnie zbożowymPan Jerzy Dyśko wraz z żoną Anną prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha użytków rolnych. Utrzymywane są krowy mleczne 12 szt., bydło opasowe 12 szt. oraz odbywa się intensywny tucz trzody chlewnej w ilości 400 szt. w rzucie.
System utrzymania w oborze, jak i w tuczarni jest ściołowy. Tuczarnia wyposażona jest w hydrauliczny zgarniacz obornika z prasa, grawitacyjną i wymuszona wentylacje sterowana elektronicznie oraz automatyczny system zadawania pasz.
Tuczniki utrzymywane są w kojcach po 20 szt., na płytkiej ściółce i żywione na bazie zboża własnego plus koncentraty. Rolnik w tuczu osiąga znakomite wyniki, co ma pozytywne aspekty w premiach za mięsność oraz niskim zużyciem paszy na kg przyrostu.
Krowy i bydło opasowe utrzymywane są na głębokiej ściółce w systemie uwięziowym. Rolnik posiada atest weterynarii co do produkcji mleka i tez w tej dziedzinie odnosi sukcesy.
Pan Jerzy udziela się społecznie, jest członkiem OSP Jasień, a ostatnio nawet w zarządzie. Pan Dyśko umie korzystać z funduszy unijnych, czego przykładem może Zdjęcie przedstawia trzodę chlewną w gospodarstwie rolnym Państwa Dyśkobyć wybudowana płyta obornikowa z zbiornikiem , kupno nowego sprzętu rolniczego, utwardzenie podwórza.
Rolnik zamierza nadal inwestować w gospodarstwo i korzystać z różnych środków pomocowych. Trzeba przyznać że gospodarstwo jest wzorcowe w danym regionie, panuje w nim porządek i  ład. Spełnione są standardy w zakresie higieny, ochrony środowiska i warunków utrzymania zwierząt. Gospodarstwie tym wdrażane są nowe technologie przez ŁODR, rolnik uczestniczy we wszystkich szkoleniach, a także prenumeruje prasę fachową.

 

 

 

 

Tytuł Mistrz Województwa Łódzkiego w Konkursie AgroLiga 2009 w kategorii FIRMY otrzymała Firma  Sp. z o.o. JOLANTY JURAŚ i ARKADIUSZA JAROSA.
Zdjęcie przedstawia właścicieli firmy „HORTMASZ” przy kosiarkach w siedzibieFirma z wieloletnim doświadczeniem, powstała w 1982 r. jako Zakład Handlu Sprzętem Ogrodniczym „HORTMASZ”, następnie od 1991 r. funkcjonowała jako Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „HORTMASZ” Sp. z o.o., a od 1996 r. jako spółka prywatna. Firma ma siedzibę w Strobowie, gmina Skierniewice.
Spółka zajmuje się zaopatrzeniem w środki do produkcji ogrodniczej, tj.: maszyny ogrodnicze renomowanych producentów, części zamienne i akcesoria, środki ochrony roślin i nawozy, a także serwisem napraw sprzętu ogrodniczego.
Firma prowadzi działalność handlową hurtową i detaliczną na terenie całego kraju. Obecnie zatrudnia 22 pracowników.