Uwaga!!! Termin składania wniosków o płatności bezpośrednie został wydłużony do 15 czerwca 2020 r. Czytaj tutaj 

UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie eWnioskuPlus i naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowy termin! Oświadczenia o braku zmian we wnioskach o płatności bezpośrednie w stosunku do poprzedniego roku będzie można składać w terminie do 8 czerwca 2020 r.

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Maj 2019

Show the MENU
Maj 2019

Aby pobieranie było możliwe, musisz się zalogować

Pobierz numer
Spis treści 

WIADOMOŚCI, INFORMACJE

Rolniczy Handel Detaliczny...4
Ważne wydarzenia i terminy6
Nowe zasady lokalizacji ferm
hodowlanych
8
Prawa braci mniejszych...9

AGROTECHNIK RADZI

Odchwaszczanie zbóż jarych i ozimych

11

Magnez decyduje o plonach

14

Barwa liścia prawdę ci powie

15

ZOOTECHNIK RADZI

Zakładamy pasiekę cz. II

17

Trzy bariery dla gryzoni w gospodarstwie

20

EKONOMIKA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

KRUS w biznesie

23
Informacje rynkowe24
Ceny nawozów mineralnych29
Zmiana cen ziemi30
Złagodzenie ograniczeń w obrocie gruntami30

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Wnioski na odtworzenie potencjału produkcji rolnej

31

Zmiany w Restrukturyzacji małych
gospodarstw

32

EKOLOGIA I ŚRODOWISKO

Organizmy pożyteczne33

Kalendarz biodynamiczny

34
Ką cik meteorologiczny35
Rolnictwo ekologiczne
Nowa odsłona. Wsparcie
36

MECHANIZACJA I BHP W ROLNICTWIE

Czy 2 centymetry się liczą?39

W DOMU I W OGRODZIE

Wiosenny łyk zdrowia

40

Wielkanoc w regionie

41

Przerzedzanie zawiązków

42
Dobry Smak – to dobry znak43

NASZE KULTUROWE DZIEDZICTWO

Twarda i jej mieszkańcy45

 

WFOŚiGW
ARiMR

SERWIS INFORMACYJNY

IN VARIETATE CONCORDIA49
Zielona kuchnia54
Pszczoła – przyjaciel rolnika, sadownika,
działkowca
55
Zasłyszane podczas konferencji56
Aktywna gmina57