UWAGA!!! W czasie epidemii obsługujemy klientów zgodnie z wymogami kwarantanny. W sprawie naborów PROW 2014-2020 prosimy kontaktować się tutaj i tutaj !!!

Nowa jakość doradztwa rolniczego - czytaj tutaj i  tutaj

Wyjazd studyjny pn.: „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w województwie łódzkim” 28-29.09.2020 r.

Show the MENU
10.09.2020

 

Wyjazd studyjny  mający na celu wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

ZAPROSZENIE

 

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza 

do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjnym

pn. „Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego w województwie łódzkim”

który odbędzie się w dniach 28–29 września 2020 r. na terenie

woj. mazowieckiego.

Wyjazd skierowany jest do: rolników i inni mieszkańców województwa łódzkiego, osób zainteresowanych tematyką produkcji żywności wysokiej jakości, jej sprzedażą oraz

wspieraniem aktywizacji i współpracy mieszkańców na terenach obszarów wiejskich, a także doradców Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

 

W programie:

Wykłady pn.:

  1. Regulacje sprzedaży produktów przetworzonych w gospodarstwie rolnym – RHD  i   sprzedaż detaliczna
  2. Aspekty prawno-administracyjne towarzyszące zakładaniu małego przetwórstwa
  3. Wymagania sanitarne, higieniczne: zagrożenia w przetwórstwie żywności, bezpieczeństwo żywności 

Warsztaty z zakresu :

  1. Przetwórstwa mięsa,
  2. Przetwórstwa mleka,
  3. Przetwórstwa owoców.

Wizyta studyjna:

1. Wizyta w Gospodarstwie

 

Każdy uczestnik otrzyma bezpłatne materiały szkoleniowe

 

Ilość miejsc: 30

Zgłoszenie należy przesłać w formie skanu na adres poczty elektronicznej*:

k.ostrowska @lodr-bratoszewice.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 września

Zgłoszenia wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Ilość miejsc jest ograniczona w związku z powyższym o zakwalifikowaniu się uczestników decydować będzie kolejność zgłoszeń!

 

Osoby które zakwalifikują się na wyjazd studyjny otrzymają potwierdzenie na adres

e-mailowy wskazany w karcie zgłoszenia uczestnictwa.

 

Więcej informacji pod numerem tel. 519 301 083

 

 

* prawidłowe zgłoszenie polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i przesłaniu jego skanu podpisanego czytelnie imieniem i nazwiskiem na ww. adres poczty elektronicznej.

 

 

 

 

Do pobrania: